Project manager: William Hogland
Other project members at Linnaeus University: Jelena Lundström
Participating organizations:

 • Linnaeus University, Sweden (lead partner)
 • NSR AB, Sverige
 • Gdańsk University of Technology, Poland
 • Klaipėda University, Lithuania
 • Gdańsk Municipal Waste Management, Poland
 • Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Lithuania
  Water, waste management and district heating company in Hässleholm (HMAB), Sweden

Associated partners

 • The Swedish Embassy in Warsaw, Poland
 • Roskilde University, Denmark
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia
 • IUC Syd, Sweden

 

 

Financier: Interreg South Baltic (total budget EUR 1 357 300)

Timetable:1 June 2019–5 May 2022
Subject: Environmental technology (Department of biology and environmental science, Faculty of health and life sciences)

 

Informacje o projekcie

Kierownik projektu: William Hogland

Inni członkowie projektu na Uniwersytecie w Linnaeus: Jelena Lundström

Organizacje uczestniczące:

 • Uniwersytet Linneusza, Szwecja (partner wiodący)
 • NSR AB, Sverige
 • Politechnika Gdańska, Polska
 • Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa
 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
 • Litewskie Centrum Badawcze Rolnictwa i Leśnictwa, Litwa
 • Przedsiębiorstwo gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i ciepłownictwa w Hässleholm (HMAB), Szwecja

Partnerzy wspierający

• Ambasada Szwecji w Warszawie, Polska

• Uniwersytet w Roskilde, Dania

• Łotewski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Technologii, Łotwa

• IUC Syd, Szwecja

 

Finansowanie: Interreg Południowy Bałtyk (całkowity budżet 1 357 300 EUR)

Harmonogram: 1 czerwca 2019–5 maja 2022 r

Przedmiot: Technologia środowiskowa (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Zdrowia i Nauk Przyrodniczych)