Informacja o projekcie 

Projekt Baltic Industrial Symbiosis (BIS) promuje symbiozę przemysłową, jako koncepcję zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego. Symbioza przemysłowa zakłada nawiązanie wzajemnej współpracy, współdziałanie przedsiębiorstw i/lub organizacji bądź łączenie firm z różnych branż w celu lepszego wykorzystania surowców, gospodarowania w sposób zrównoważony, dążący do racjonalizacji gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem wymiany materiałów i energii między zaangażowanymi firmami. Surowce wtórne z jednej firmy, które stanowią dla niej odpad, stają się surowcami powtórnego zagospodarowania w innej firmie, ograniczając w ten sposób koszty w obu firmach, ale także obciążenie dla środowiska. Założeniem symbiozy przemysłowej są bezpośrednie wzajemne korzyści ekonomiczne oraz sprzyjanie ochronie środowiska. 

Na arenie międzynarodowej, region Morza Bałtyckiego wyróżnia się występowaniem wielu obszarów o dużym doświadczeniu w napędzaniu rozwoju symbiozy przemysłowej. Jednocześnie obserwuje się, że w wielu regionach wciąż istnieje ogromna ilość zasobów wtórnych, które nie zostają w pełni wykorzystane i są fałszywie definiowane jako „odpady”. W tym odniesieniu projekt zakłada współpracę opartą na praktyce oraz promowaniu wśród podmiotów zajmujących się innowacjami, działań w zakresie wspierania i przyspieszania rozwoju symbiozy przemysłowej.

Liderem projektu BIS jest Duńskie Centrum Symbiozy – Symbiosis Center Denmark, z Kalundborga, gdzie na początku lat 70-tych rozwinęła się pierwsza symbioza przemysłowa w zakresie wymiany materiałów i energii, tworząc udaną sieć wzajemnych powiązań. Celem działalności Symbiosis Center Denmark jest budowanie potencjału i inspirowanie partnerów publicznych i prywatnych do angażowania się w aktywność na rzecz rozwoju symbiozy przemysłowej.