Aktualności

Grupa badawcza dr. Rafała Grubby

Członkowie

Tematyka badawcza

Nasze zainteresowania badawcze obejmują chemię kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemię pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem chemii fosforu i boru. Głównym celem badań jest opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej a zadaniem prowadzonych projektów jest odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych.

Obecnie realizowane projekty koncentrują się głównie na następujących zagadnieniach:

 • Związki niskowalencyjnego fosforu: projekt dostarcza wielu fundamentalnych informacji o niskowalencyjnych związkach fosforu, które charakteryzują się wysoką reaktywnością. Podobnie jak kompleksy karbenowe metali przejściowych, ich fosfinidenowe i fosfidowe odpowiedniki mogą znaleźć zastosowanie w syntezie organicznej jak i katalizie chemicznej.
 • Synteza oraz badania reaktywności związków polifosforowych: projekt ma na celu opracowanie nowych, polidentnych ligandów P-donorowych oraz polimerów koordynacyjnych z zastosowaniem w syntezie nowych materiałów oraz w katalizie.
 • Reaktywność sfrustrowanych par Lewisa wobec wodoru (FLP): badania te mają na celu opracowanie nowych, niemetalicznych katalizatorów uwodornienia.
 • Aktywacja małych cząsteczek nieorganicznych (CO2, CS2, SO2, N2O; katalizowana związkami fosforu i boru): badania te otwierają drogi do całkowicie nowych reakcji z wykorzystaniem prostych substratów.

W dyspozycji członków grupy badawczej znajduję się następująca aparatura:

 • dyfraktometr rentgenowski
 • spektrometr NMR
 • komora rękawicowa
 • 6 stanowisk do pracy w atmosferze gazu obojętnego wyposażonych w linie próżniowe

Oferta współpracy

Zapraszamy do współpracy studentów wszystkich stopni i specjalności oraz inne grupy badawcze. Dla studentów oferujemy ciekawe tematy prac dyplomowych, możliwość uczestniczenia w projektach badawczych oraz pracę w młodym, prężnie rozwijającym się zespole.

Wybrane publikacje

 1. R. Grubba, K. Kaniewska, Ł. Ponikiewski, B. Cristóvão, W. Ferenc, A. Dragulescu-Andrasi, J. Krzystek, S. A. Stoian and J. Pikies: Synthetic, Structural, and Spectroscopic Characterization of a Novel Family of High-Spin Iron(II) [(β-Diketiminate)(phosphanylphosphido)]Complexes. Inorg. Chem. 56 (2017) 11030−11042, doi:10.1021/acs.inorgchem.7b01374.
 2. Ł. Ponikiewski, A. Ziółkowska, J. Pikies: Reactions of Lithiated Diphosphanes R2P–P(SiMe3)Li (R = tBu and iPr) with [MeNacnacTiCl2·THF] and [MeNacnacTiCl3]. Formation and Structure of TitaniumIII and TitaniumIV β-Diketiminato Complexes Bearing the Side-on Phosphanylphosphido and Phosphanylphosphinidene Functionalities. Inorg. Chem. (2017) 1094–1103, doi:10.1021/acs.inorgchem.6b01929.
 3. R. Grubba, M. Zauliczny, Ł. Ponikiewski and J. Pikies: The reactivity of 1,1-dichloro-2,2-di-tert-butyldiphosphane towards lithiated metal carbonyls. The new entry to phosphanylphosphinidene dimers. Dalton Trans. 45 (2016) 4961-4964, doi:10.1039/C5DT04983K
 4. R. Grubba, A. Ordyszewska, Ł. Ponikiewski, D. Gudat and J. Pikies: An investigation on the chemistry of R2P=P ligand: Reactions of phosphanylphosphinidene complex of tungsten(VI) with electrophilic reagents. Dalton Trans. 45 (2016) 2172–2179, doi:10.1039/c5dt03085d.
 5. R. Grubba, A. Ordyszewska, K. Kaniewska, Ł. Ponikiewski, J. Chojnacki, D. Gudat, J. Pikies: Reactivity of Phosphanylphosphinidene Complex of Tungsten(VI) toward Phosphines: A New Method of Synthesis of catena-Polyphosphorus Ligands. Inorg. Chem. 54(17)(2015) 8380-8387, doi:10.1021/acs.inorgchem.5b01063.