Centrum Ropy i Gazu


Dyrektor Centrum Ropy i Gazu
prof. dr hab. inż. Jan Hupka prof. zw. PG
tel.:  +48 58 348 64 24
e-mail: oilgas@pg.edu.pl

              Centrum Ropy i Gazu zostało powołane w celu realizacji zadań przede wszystkim w zakresie niekonwencjonalnego gazu i paliw, zarówno pod względem nowych, własnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jak i współpracy z przedsiębiorstwami poszukiwawczo – wydobywczymi i władzami samorządowymi oraz administracyjnymi.

              Jednym z najważniejszych zadań Centrum Ropy i Gazu było i jest pozyskiwanie grantów i wynikające z tego powoływanie zespołów badawczo-wdrożeniowych z szerokim udziałem doktorantów i studentów. W tym celu, Centrum prowadzi szeroko zakrojoną współpracę krajową i zagraniczną, zarówno z firmami jak i ośrodkami naukowo-badawczymi.

             Do powstania Centrum przyczyniło się zapowiadane w Polsce podjęcie wydobycia na przełomie lat 2014 – 2015 i użytkowania niekonwencjonalnego gazu ziemnego – obejmującego m.in. Pomorze i polską wyłączną strefę ekonomiczną na Bałtyku – przyczyniło się do rozwinięcia w Politechnice Gdańskiej działalności badawczo – wdrożeniowo – dydaktycznej w tej tematyce. Holistyczne spojrzenie na podejmowaną tematykę sprawiło, że w dalszej perspektywie obszar zainteresowań Centrum został rozwinięty w kierunku działań związanych z biogospodarką obiegu zamkniętym, natomiast prace badawcze zostały ukierunkowane na paliwa przyszłości – między innymi wodór i eter dimetylowy (DME) oraz na elektromobilność, uwzględniającą między innymi magazyny energii oraz technologie nowych systemów bateryjnych i ich późniejszego recyklingu.