Ofert praktyk i staży publikujemy na stronie https://chem.pg.edu.pl/dziekanat-wch/dla-studentow/oferta/praktyk-i-stazy

 

Zasady realizacji praktyk przez studentów na Wydziale Chemicznym

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami studentów zamieszczamy doprecyzowane informacje dotyczące zasad realizacji praktyk na Wydziale Chemicznym.

Student zarejestrowany na VI semestrze realizuje praktykę obowiązkową.

Student zarejestrowany na IV semestrze (planowo) – może realizować praktykę TYLKO dodatkową- nie będzie ona zaliczona jako obowiązkowa.

Student powtarzający semestr, zarejestrowany na IV sem. – może realizować praktykę dodatkową lub warunkowo obowiązkową. Warunkowa możliwość realizacji praktyki obowiązkowej dotyczy wyłącznie studentów, którzy realizują awansem pełny program studiów z semestru VI – 30 ECTS (praktyka przyznawana jest warunkowo w czerwcu po sesji podstawowej).

Student zarejestrowany na II stopniu studiów realizuje tylko praktykę dodatkową.

Student przebywający na praktyce dodatkowej, na podstawie umowy pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Chemicznym, a Zakładem Pracy musi uzyskać zaliczenie zgodnie z procedurą wymaganą do zaliczenia praktyki obowiązkowej.

Praktyka dodatkowa nie może być uznana jako obowiązkowa w kolejnym roku akademickim.

Studenci przebywający na praktyce dodatkowej nie są ubezpieczeni od NNW przez Wydział – należy się ubezpieczyć samodzielnie.

Termin rozliczenia praktyki – 2 tygodnie od terminu jej zakończenia.

Rejestracja i rozliczanie praktyk

 1. Praktykę należy zarejestrować w Wirtualnym Dziekanacie http://www.pg.gda.pl/chem/dziekanat/virtual/ najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w przedsiębiorstwie.
 2. Formularz w Wirtualnym Dziekanacie należy wypełnić poprawnie co do terminu praktyki, nazwy firmy, adresu oraz osoby podpisującej umowę ze strony firmy.
 3. Rozliczenie praktyki jest możliwe w okresie 14 dni od terminu jej zakończenia.
Kierunek Czas trwania (tyg.)/semestr Liczba punktów ECTS
Biotechnologia 4/VI 3/6***
Inżynieria Biomedyczna 4/VI 2
Inżynieria Materiałowa* 4/VI 3
Chemia* 6/VI 6
Korozja 4/VI 6
Technologia Chemiczna* 6/VI/VII 6
Chemia budowlana** 6/VI 6
Konserwacja i degradacja materiałów 4/VII 9
Zielone technologie i monitoring 6/VI 6
Green technologies and monitoring 6/VI 6
Inżynieria i Technologie Nośników Energii 3 mc/III 24

*obowiązkowe od roku akademickiego 2009/2010

**praktyka przemysłowa lub laboratorium dyplomowe

***obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022

Praktyki mogą być również realizowane w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych ERASMUS+ i IAESTE.
(W przypadku praktyk zagranicznych, oraz nieobowiązkowych, Wydział nie zapewnia ubezpieczenia)

 

Etapy realizacji praktyk zawodowych

 1. Wybór miejsca i czasu realizacji praktyki (realizuje student).
 2. Rejestracja praktyki w Wirtualnym Dziekanacie.
 3. Przygotowanie i podpisanie umowy (realizuje Dziekanat, pokój 5).
 4. Wydrukowanie karty praktyk zawodowych (wzór na stronie Wydziału oraz po zalogowaniu na Wirtualnym Dziekanacie).
 5. Uzyskanie potwierdzenia na karcie praktyki o odebraniu umowy.
 6. Dostarczenie do firmy umowy oraz zwrot podpisanej kopii do Dziekanatu.
 7. Realizacja praktyki zawodowej.
 8. Uzyskanie potwierdzenia o odbyciu praktyki, na karcie praktyk.
 9. Przygotowanie sprawozdania z praktyki.
 10. Przedstawienie sprawozdania Katedralnemu Opiekunowi Praktyk oraz uzyskanie potwierdzenia na karcie praktyk.
 11. Wysłanie (drogą elektroniczną) sprawozdania do Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk.
 12. Rozmowa z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Staży i Praktyk (należy przynieść kartę praktyki zawodowej).
 13. Uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej.
 14. Zwrot uzupełnionej Karty Praktyki do Dziekanatu, pokój 5

W celu uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej należy przesłać sprawozdanie (drogą elektroniczną) do Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk oraz złożyć w Dziekanacie (p. nr 5) uzupełnioną kartę praktyk. W przypadku pytań można kontaktować się z Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk, w godzinach konsultacji, w każdy poniedziałek od 10.30-11.30. (Polecam konsultacje poprzez pocztę elektroniczną lub on-line https://pg-edu.webex.com/meet/micstran). 
W okresie wakacyjnym konsultacje będą możliwe od dnia 17.08.2020.


Pełnomocnik Dziekana ds. Staży i Praktyk
dr hab. inż. Michał Strankowski
Chemia C, pok. 210a
tel. +48 58 347 2434
e-mail: micstran@pg.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin praktyk zawodowych
Regulamin długoterminowych staży badawczo-przemysłowych
Karta praktyki
Załącznik nr 1: Program ramowy (4 tygodnie praktyk)
Załącznik nr 1: Program ramowy (6 tygodni praktyk)
Katedralni opiekunowie praktyk
Spis firm, w których studenci Wydziału Chemicznego realizowali praktyki (2018/19)
Spis firm, w których studenci Wydziału Chemicznego realizowali praktyki (2019/20)