1. Osoby zainteresowane wyjazdem na studia bądź praktyki/staż w ramach LLP Erasmus są proszone o zapoznanie się ze stroną Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:


  http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/jak-wziac-udzial-w-programie
  gdzie znajdą Państwo odpowiedź na pytania dotyczące następujących zagadnień:
  Proszę także zapoznać się z obowiązującą procedurą OGÓLNOUCZELNIANĄ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO wyjazdów w ramach LLP Erasmus
  oraz zapoznać się z punktem nr 3
   
 2. KRYTERIA WYDZIAŁOWE KWALIFIKACJI na kandydata do wyjazdu na studia/praktyki w ramach programu LLP Erasmus

  • średnia ze studiów z semestrów poprzedzających semestr w którym zamierzają Państwo ubiegać się o wyjazd – 3,6
  • brak długu punktowego w momencie ubiegania się przez Państwa o wyjazd na studia bądź praktyki

  UWAGA !!!
  Osoby pragnące wsiąć udział w konsultacjach są ZOBOWIĄZANE do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi jako odpowiedzi do w/w 9 zagadnień oraz informacji przedstawionych na stronie uczelnianej programu.

   
 3. Osoby zainteresowane wyjazdem na „STUDIA” w ramach programu LLP Erasmus pod poniższym linkiem znajdą dostęp do pliku MS Excel zawierającego aktualną listę uczelni, z którymi Wydział Chemii PG ma podpisane umowy bilateralne o wymianie studentów.

   
 
FORMULARZE DOKUMENTÓW LLP ERASMUS
Osoby wyjeżdżające na studia/praktyki w ramach programu LLP Erasmus znajdą odpowiednie wymagane formularze na stronie politechnicznej programu pod linkiem: