Kierownik Katedry Chemii Fizycznej
prof. dr hab. inż. Janusz Stangret, prof. zw. PG

 

Adres:
Katedra Chemii Fizycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Polska

Telefon:  +48 58 347 16 10  lub  +48 58 347 12 83
Fax: +48 58 347 26 94
E-mail: janusz.stangret[at]pg.edu.pl

 

 

Webmaster: dr hab. inż. Maciej Śmiechowski (Maciej.Smiechowski[at]pg.edu.pl)