Korzystając z adresów e-mail zastąp "[at]" przez "@"

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Janusz Stangret

Kontakt:

pokój 212 Chemia A

tel. +48 58 347 16 10

email: janusz.stangret[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz

Kontakt:

pokój 219b Chemia A

tel. +48 58 347 23 62

email: jan.zielkiewicz[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr hab. inż. Piotr Bruździak, prof. uczelni

Kontakt:

pokój 208 Chemia A

tel. +48 58 347 12 38

email: piotr.bruzdziak[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, prof. uczelni

Kontakt:

pokój 207 Chemia A

tel. +48 58 347 27 69

email: wojtek_c[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr hab. inż. Jacek Czub, prof. uczelni

Kontakt:

pokój 219a Chemia A

tel. +48 58 347 20 92

email: jacczub[at]pg.edu.pl

Strona domowa grupy

 

Konsultacje:

 

dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. uczelni

Kontakt:

pokój 205 Chemia A

tel. +48 58 347 25 93

email: adam.kloskowski[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr hab. inż. Joanna Krakowiak, prof. uczelni

Kontakt:

pokój 203 Chemia A

tel. +48 58 347 11 10

email: joanna.krakowiak[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr hab. inż. Maciej Śmiechowski, prof. uczelni

Kontakt:

pokój 221 Chemia A

tel. +48 58 347 12 83

email: maciej.smiechowski[at]pg.edu.pl

Profil ResearchGate

 

Konsultacje:

 

dr hab. inż. Dorota Warmińska, prof. uczelni

Kontakt:

pokój 201 Chemia A

tel. +48 58 347 14 10

email: dorwarmi[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr inż. Joanna Grabowska

Kontakt:

pokój 219b Chemia A

tel. +48 58 347 23 62

email: joanna.grabowska[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr inż. Anna Kuffel

Kontakt:

pokój 219b Chemia A

tel. +48 58 347 23 62

email: anna.kuffel[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr inż. Łukasz Marcinkowski

Kontakt:

pokój 205 Chemia A

tel. +48 58 347 25 93

email: lukmarci[at]pg.edu.pl

PG vCard         Profil Google Scholar

 

Konsultacje:

 

dr inż. Łukasz Nierzwicki

Kontakt:

pokój 219a Chemia A

tel. +48 58 347 20 92

email: luknierz[at]student.pg.edu.pl

Strona domowa grupy

 

Konsultacje:

 

dr Aneta Panuszko

Kontakt:

pokój 208 Chemia A

tel. +48 58 347 12 38

email: aneta.panuszko[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr inż. Paulina Rakowska

Kontakt:

pokój 217 Chemia A

tel. +48 58 347 29 59

email: paurakow[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

dr inż. Jarosław Wawer

Kontakt:

pokój 216 Chemia A

tel. +48 58 347 16 76

email: jarwawer[at]pg.edu.pl

Profil ResearchGate

 

Konsultacje:

 

dr inż. Miłosz Wieczór

Kontakt:

pokój 219a Chemia A

tel. +48 58 347 20 92

email: milwiecz[at]student.pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

Pracownicy techniczni

mgr inż. Patrycja Smolarek

Kontakt:

pokój 218 Chemia A

tel. +48 58 347 10 51

email: patrycja.smolarek[at]pg.edu.pl

mgr Damian Zieliński

Kontakt:

pokój 209 Chemia A

tel. +48 58 347 13 29

email: damzieli[at]pg.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Michał Badocha

Kontakt:

pokój 308a Chemia A

tel.

email: micbadoc[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Paweł Chodnicki

Kontakt:

pokój 219a Chemia A

tel. +48 58 347 20 92

email: pawchodn[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Karolina Delińska

Kontakt:

pokój 214 Chemia A

tel. +48 58 347 13 94

email:
karolina.delinska[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Joachim Eichenlaub

Kontakt:

pokój 205 Chemia A

tel. +48 58 347 25 93

email: joachim.eichenlaub[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr Kazi Amirul Hossain

Kontakt:

pokój 308a Chemia A

tel.

email: kazi.hossain[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Emilia Kaczkowska

Kontakt:

pokój 203 Chemia A

tel. +48 58 347 11 10

email: emikaczk[at]student.pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Cyprian Kleist

Kontakt:

pokój 214 Chemia A

tel. +48 58 347 13 94

email: cypkleis[at]student.pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr. inż. Miłosz Murawski

Kontakt:

pokój 203 Chemia A

tel. +48 58 347 11 10

email: milosz.murawski[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr. inż. Bartosz Nowosielski

Kontakt:

pokój 201 Chemia A

tel. +48 58 347 14 10

email: bartosz.nowosielski[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Joanna Słabońska

Kontakt:

pokój 219a Chemia A

tel. +48 58 347 20 92

email: joanna.slabonska[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Marcin Stasiulewicz

Kontakt:

pokój 214 Chemia A

tel. +48 58 347 13 94

email: marcin.stasiulewicz[at]pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Klaudia Suliborska

Kontakt:

pokój 313 Chemia B

tel. +48 58 348 63 50

email: klasulib[at]student.pg.edu.pl

 

Konsultacje:

 

mgr inż. Kateryna Yavir

Kontakt:

pokój 217 Chemia A

tel. +48 58 347 29 59

email:
katyavir[at]student.pg.edu.pl

 

Konsultacje: