Lista projektów badawczych realizowanych w Katedrze Chemii Fizycznej

  1. Logo NCN  NCN Opus nr 2013/11/B/NZ1/02258, Stabilność białek w wodnych roztworach osmolitów w oparciu o komplementarne podejście eksperymentalne i teoretyczne. [ZOBACZ]
  2. Logo NCN  NCN Preludium nr 2014/15/N/ST4/02732, Opracowanie nowych układów sorpcyjnych na bazie krzemionki z unieruchomioną cieczą jonową do oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowiska za pomocą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej (SPME-GC). [ZOBACZ]