Lista projektów badawczych realizowanych w Katedrze Chemii Fizycznej

  1. Logo NCN  NCN Opus nr 2013/11/B/NZ1/02258, Stabilność białek w wodnych roztworach osmolitów w oparciu o komplementarne podejście eksperymentalne i teoretyczne. [ZOBACZ]
  2. Logo NCN  NCN Preludium nr 2014/15/N/ST4/02732, Opracowanie nowych układów sorpcyjnych na bazie krzemionki z unieruchomioną cieczą jonową do oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowiska za pomocą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej (SPME-GC). [ZOBACZ]
  3. Logo NCN  NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ1/00497, Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych. [ZOBACZ]
  4. Logo NCN  NCN Sonata Bis nr 2017/26/E/NZ2/00472, Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych. [ZOBACZ]