Semestr letni

 

BIOTECHNOLOGIA

Laboratorium chemii fizycznej

Instr. Met. Badań Str. i Akt. Biomolekuł

  • Laboratorium

 

CHEMIA

Chemia fizyczna

Technologie informatyczne

  • Wykład
  • Laboratorium

Spektroskopia

 

CHEMIA BUDOWLANA

Informatyka

  • Wykład
  • Laboratorium

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Termodynamika

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Chemia fizyczna

  • Wykład
  • Ćwiczenia

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Chemia fizyczna

Fizykochemia układów rzeczywistych

  • Wykład
  • Ćwiczenia
  • Projekt

Techniki laboratoryjne

Technologie informacyjne

Elektrotechnika i elektronika

 

ZIELONE TECHNOLOGIE I MONITORING

Chemia fizyczna

 

GREEN TECHNOLOGIES AND MONITORING

Physical chemistry