Komunikat o rejestracji

Uczestnicy przyjeżdżający przed godzinami rejestracji mogą udać się od razu do miejsc zakwaterowania, tj. domów studenckich nr 6 i nr 8 na tzw. Osiedlu Wyspiańskiego. Przedstawiciele okręgów białostockiego, lubelskiego, toruńskiego i szczecińskiego mieszkają w DS 6 (ul. Wyspiańskiego 9, tel. 58 348 68 06), pozostałych okręgów w DS 8 (ul. Wyspiańskiego 5a, tel. 58 347 22 86, 58 348 68 08).

Rejestracji należy dokonywać 08.09.2016 (czwartek) w godzinach 11.00-13.00 w sali 112/113 w gmachu Starej Chemii (Chemia A, I piętro). 
Podczas rejestracji:
1.    Otrzymacie pakiet materiałów informacyjnych i upominków.
2.    Osoby wygłaszające komunikaty ustne powinny dostarczyć je na pendrajwach. Możliwe również jest wcześniejsze przesłanie plików .ppt na adres: karol.palczynski@pg.gda.pl
3.    Dokonamy sprawdzenia zapisów na warsztaty.

Po rejestracji należy umieścić postery w wyznaczonych miejscach w holu budynku Nanotechnologii A.

UWAGA!
Ze względu na to, że Narodowe Muzeum Morskie jest czynne tylko do godziny 16-ej, wydawanie obiadu we czwartek rozpocznie się o godzinie 12.30. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

Komunikat nr 1

Płatności za uczestnictwo w Forum Młodych Chemików 2016 dla dodatkowych osób zaakceptowanych przez Komitet Organizacyjny należy dokonać do dnia 30.06. 2016 na konto:
47 1090 1098 0000 0001 3287 8932.

Przypominamy, że dla podstawowej grupy reprezentującej dany Okręg Olimpiady Chemicznej Organizatorzy zapewniają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących. Uczestnicy Forum pokrywają jedynie koszt podróży.

Komunikat nr 2

Informujemy, że ostateczny termin nadsyłania streszczeń komunikatów to 15 lipiec 2016. Streszczenia nadesłane po tym terminie nie zostaną ujęte w materiałach konferencyjnych.