ORGANIZATORZY

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Dziekan Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Dziekan Elekt dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej (organizator IV Forum w 2014 roku)

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (organizator I Forum w 2011 roku)

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie (organizator II Forum w 2012 roku)

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (organizator IV Forum w 2013 roku)

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (organizator III Forum w 2013 roku)