PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Politechniki Gdańskiej, Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

JM Rektor Elekt Politechniki Gdańskiej, Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. dr hab. Bernard Lammek

JM Rektor Elekt Uniwersytetu Gdańskiego, Dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

 

KOMITET NAUKOWY

(w przypadku dwóch nazwisk zapis oznacza Dziekan/Dziekan Elekt)

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB/Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka/Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. dr hab. Piotr Stepnowski/dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Grażyna Stochel/Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prof. dr hab. Władysław Janusz/dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. dr hab. Paweł Kulesza/dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. dr hab. Anna Trzeciak

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Sławomir Makowiec, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Dr inż. Edyta Malinowska - Pańczyk, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Dr inż. Anna Mietlarek – Kropidłowska, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Dr Henryk Myszka, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Waldemar Nowicki, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr inż. Andrzej Okuniewski, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Dr inż. Radosław Pomećko, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Fabian Purwin, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Dr hab. inż. Dorota Warmińska, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - Sekretarz

 

SPONSORZY

Young Digital Planet SA Smart_LabNarodowe Muzeum Morskie w Gdańsku