Prezentacje Prezentacje

W trakcie Forum planowane są wystąpienia uczniów zarówno w formie komunikatów ustnych jak i plakatów. Ponadto przewidujemy wykłady plenarne wygłaszane przez zaproszonych profesorów. Z jednego okręgu może zostać zgłoszony tylko jeden komunikat ustny i maksymalnie 9 plakatów.

Komunikaty i plakaty powinny przedstawiać najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii, zagadnienia z historii chemii lub prezentować wyniki badań prowadzonych przez uczniów.

Streszczenia wykładów plenarnych, a także komunikatów oraz plakatów uczniowskich zostaną zamieszczone w materiałach Forum. Przed przesłaniem streszczeń do organizatorów, każdy z nauczycieli-opiekunów dokonuje wstępnej oceny ich poprawności merytorycznej i formalnej.

Streszczenia komunikatów ustnych oraz plakatów uczniowskich należy przesłać do dnia 30 czerwca 2016 r. na adres email: andrzej.okuniewski@pg.gda.pl

Komunikaty ustne

 • Prosimy o przygotowanie wystąpienia ustnego na 8 minut plus 2 minut na dyskusję.
 • Prosimy o przygotowanie prezentacji w formacie ppt, pptx lub pdf i zapisanie jej wg następującego wzoru „okręg_nazwisko.xxx”.
 • Pliki z prezentacją należy dostarczyć organizatorom w czwartek 8 września.

Plakaty

 1. Plakat powinien być wykonany w orientacji pionowej na papierze formatu nie większym niż A0 (84 cm x 119 cm).
 2. Plakaty powinny zostać zawieszone na miejscach zgodnych z przydzielonymi numerami przed rozpoczęciem sesji plakatowej, najlepiej bezpośrednio po przyjeździe (czwartek 8 września).
 3. Autorzy plakatów powinni być dostępni w wyznaczonym czasie sesji plakatowej, by móc odpowiadać na pytania uczestników i jury.

Streszczenia komunikatów oraz plakatów uczniowskich

Streszczenie musi zmieścić się na jednej stronie szablonu.

Prosimy:

 • wpisywać tekst bezpośrednio w załączonym pliku podmieniając przykładowy tekst na własną treść
 • nie zmieniać wielkości tekstu, formatowania ani marginesów
 • podkreślić nazwisko osoby prezentującej
 • przypisy do literatury umieszczać w nawiasach kwadratowych
 • stosować sposób formatowania odnośników literaturowych podany na dole dokumentu (przykłady)
 • równania i rysunki wyśrodkować, a resztę tekstu pozostawić wyjustowaną
 • całość zapisać w pliku o nazwie okręg_nazwisko.doc (lub docx)