Fotografia w plakacie Forum przedstawia dawne wyposażenie laboratoryjne © 2016 mgr inż. arch. Krzysztof Krzempek

Forum Młodych Chemików powstało z inicjatywy Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Idea ta została podjęta przez 10 wydziałów chemicznych czołowych polskich uniwersytetów i politechnik. Przeznaczone jest ono dla wybitnych uczniów szkół średnich (przede wszystkim liceów). Odbywa się ono w formie trzydniowego spotkania, podczas którego odbywają się: sesja plakatowa, sesja prezentacji ustnych (obie mają charakter konkursowy), sesja wykładów profesorów z uczelni-gospodarza oraz warsztaty laboratoryjne dla uczestników. Dotychczas FMCh odbyło się już w Krakowie (UJ), Lublinie (UMCS), Wrocławiu (UWr) oraz Warszawie (UW, PW). W organizacji FMCh współuczestniczy Olimpiada Chemiczna, przez której Komitety Okręgowe rekrutowani są uczestnicy.

Mamy zaszczyt poinformować, że w roku 2016 V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików odbędzie się w Gdańsku w dniach 8-11 września, a organizatorem jest
Gdańska Chemia Akademicka, czyli konsorcjum utworzone w b.r. przez:

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Logo WCh PG i UG

Dziekani obu wydziałów powołali komitet organizacyjny w składzie:

 • dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, PG, Prodziekan ds. studiów, przewodniczący
 • dr hab. inż. Dorota Warmińska, PG, sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, UG
 • dr hab. Sławomir Makowiec, PG
 • dr inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, PG
 • dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska, PG
 • dr Henryk Myszka, UG
 • dr Waldemar Nowicki, UG
 • dr inż. Andrzej Okuniewski, PG
 • dr inż. Radosław Pomećko, PG
 • Fabian Purwin – przedstawiciel studentów, PG.

Siedzibą zasadniczą forum (rejestracja, sesja posterowa, wykłady, catering, noclegi) będzie Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Komitet zebrał się już na posiedzeniu i prace organizacyjne trwają. Powiadomione też zostały wszystkie Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej.

Na niniejszych stronach ukazywać się będą wszystkie informacje potrzebne uczestnikom. W razie dodatkowych pytań – proszę kontaktować się z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego pod adresem e-mail: wojtek_c@pg.gda.pl lub telefon 664 166 297 lub z sekretarzem Komitetu Organizacyjnego pod adresem e-mail dorwarmi@pg.gda.pl.

Oczekujemy miłego i owocnego spotkania.

Komitet Organizacyjny FMCh_2016.