Warsztaty Warsztaty

Warsztaty chemiczne w trakcie V FMCH realizowane będą na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (PG) oraz na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG)

„Chemia – 3D” (PG)

Prowadzący: mgr inż. Agnieszka Brozdowska, mgr inż. Damian Rosiak

Czas trwania: 1,5h

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z wybranymi możliwościami programu Mercury. Program występuje w dwóch wersjach – płatnej i darmowej. Program Mercury powstał w celu wizualizacji plików krystalograficznych (format CIF). Choć jego możliwości są znacznie większe, to warto rozpocząć od możliwości związanych z krystalografią.

Ćwiczenie 1. Proste związki nieorganiczne

W ramach pierwszego ćwiczenia zapoznamy się z budową krystaliczną prostych związków nieorganicznych (kryształy jonowe, kowalencyjne i molekularne).

Ćwiczenie 2. Wiązania wodorowe w związkach organicznych i nieorganicznych

W ramach drugiego ćwiczenia zapoznamy się z budową krystaliczną prostych związków nieorganicznych i organicznych zawierających w swojej budowie wiązania wodorowe.

Instrukcja:

Warsztaty Chemia-3d (aktualizacja 06.09.2016)

Oraz plik- dane.cif

„Podstawy elektrochemii”

Prowadzący: dr inż. Andrzej Okuniewski

Czas trwania: 1,5h

Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie uszeregują wybrane metale wg ich aktywności na podstawie przeprowadzonych eksperymentów, wykonają powłokę cynkową oraz z tombaku na wyrobach miedzianych i skonstruują prosty elektrolizer.

 

„Tajemnice mieszanin, czyli jak wykryć coś, czego nie widać?“ (PG)

Prowadzący: dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska, mgr Katarzyna Kowalewska

Czas trwania: 1,5h

Zapraszamy na warsztaty laboratoryjne podczas których uczestnicy poznają techniki stosowane w analizie chemicznej. Pokażemy, jak mieszaninę związków chemicznych można rozłożyć na składniki, a następnie je zidentyfikować. Poszukiwać będziemy nie tylko prostych jonów, ale także różnych grup związków (np. cukrów).

Pokażemy, że analiza chemiczna ma duże znaczenie naukowe, praktyczne i dydaktyczne. Znajduje ona zastosowanie w biologii, medycynie, agrochemii, geologii, mineralogii oraz wielu innych dziedzinach nauki. Kontrola chemiczna jakości produktów, półproduktów i surowców jest nieodzowna również podczas przebiegu procesów technologicznych. Nic zatem dziwnego, że do badania składu chemicznego substancji złożonej posłuży nam między innymi doskonale znany wszystkim słodki napój...

„Syntezy organiczne“ (PG)

Prowadzący: Dr hab. Sławomir Makowiec, Mgr inż. Ewelina Najada-Mocarska, Mgr inż. Anna Zakaszewska

Czas trwania: 4h

Jak zsyntezować aspirynę? Pracownicy Katedry Chemii Organicznej przygotowali dla Was warsztaty dotyczące syntezy w chemii organicznej. Syntezy są tak dobrane aby możliwe było ich wykonanie w czasie czterogodzinnych warsztatów. Pracować będziemy w grupach 2 osobowych – każdy z sześciu preparatów będzie realizowany na dwóch stanowiskach.

Instrukcja:

Warsztaty Chemia Organiczna

„Pierwiastki i związki chemiczne” (UG)

Czas trwania: 2,5h

W programie przewidziano samodzielne przeprowadzenie wielu reakcji chemicznych dotyczących właściwości wybranych pierwiastków, np. sodu, potasu, glinu czy jodu. Również przewidziane są eksperymenty związane z właściwościami utleniającymi kilku nadtlenków, chloranów oraz związków chromu i manganu.

W-1_Pierwiastki i związki chemiczne

„Analiza kationów i anionów” (UG)

Czas trwania: 2,5h

Program warsztatów przewiduje samodzielne zidentyfikowanie pięciu kationów i dwóch anionów. W każdej probówce z kationem będzie znajdować się jeden z następujących kationów: Ag+, Al3+, Ba2+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Hg2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH4+, Ni2+, Pb2+, Zn2+. Z kolei probówka z anionem będzie zawierać jeden z anionów: Br-, CH3COO-, Cl-, CO32-, I-, NO3-, PO43-, SO42-. Do ich identyfikacji zostaną podane odpowiednie procedury.

W-2_Analiza kationów i anionów

„Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska” (UG)

Czas trwania: 2,5h

Warsztaty będą prowadzone w hali technologicznej i polegają na wykonaniu kilku eksperymentów dotyczących zastosowania ekstraktów z roślin, owoców i warzyw w syntezie nanocząstek metali oraz otrzymywaniu kremów z dodatkiem srebra.

W-3_Nanoczastki w medycynie

Trasa dojazdu do Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego