Rozbudowa budynku "Chemia C"

Tytuł projektu:

"Rozbudowa i przebudowa budynku 'Chemia C' Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw"