Dziekanat

 •  

  Dziekanat Wydziału Chemicznego

  Budynek Chemii C

  Godziny przyjęć:
  poniedziałek - wtorek: 10:00 - 13:00
  środa: nieczynny
  czwartek - piątek: 10:00 - 13:00
  Tel: 58 347 13 45
   Fax: 58 347 23 40
  e-mail: dziekanat@chem.pg.gda.pl
   

  Konsultacje

  Prodziekan ds. Kształcenia

  dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG

  pokój 114 budynek Chemia A

  HARMONOGRAM sesja letnia 2016/17 

  OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH

   11 - 22.09;
  od 16.10
  II termin
       

  HARMONOGRAM KONSULTACJI p. Prodziekan ds. Kształcenia

  do 30.06
  konsultacje w poniedziałki 10.00 - 11.00
  od 01.07 do 10.09
  brak konsultacji
  od 11.09 do 19.09
  poniedziałek 10.00 - 11.00
  20.09 do 01.10
  brak konsultacji
  od 2.10
  konsultacje będą podane po ustaleniu planu zajęć na rok akademicki 2017/18
  w pilnych przypadkach proszę się kontaktować drogą mailową                
  anna.brillowska-dabrowska@pg.edu.pl
  proszę korzystać z kont politechnicznych,
  tylko maile z kont politechnicznych będą rozpatrywane przez p. Prodziekan
  UWAGA !!!
  Pani Prodziekan nie przyjmuje: wniosków, odwołań, zwolnień, podań
  WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W DZIEKANACIE
   

  HARMONOGRAM REJESTRACJI STUDENTÓW - Dziekanat

  do 19.09
  składanie wniosków o rejestrację oraz innych podań (można przesyłać również drogą mailową - WYŁĄCZNIE z kont politechnicznych)
  20 - 21.09
  Dziekanat nieczynny - rejestracja
  25 - 27.09
  Dziekanat nieczynny - rejestracja
  29.09 9:00 - 12:00
  Dziekanat czynny WYŁĄCZNIE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDNETÓW
  (ze względu na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego)
  do 02.10
  przyjmowanie w Dziekanacie podań dotyczących odpłatności z pełną dokumentacją (podanie o raty - adresowane do p. Dziekana; podanie o umorzenie lub częściowe umorzenie - adresowane do p. Rektora); podania proszę składać zgodnie z wzorami na stronie Wydziału Chemicznego w zakładce "Pobierz"
  04 - 05.10
  Dziekanat nieczynny - rejestracja
  Aktualne ogłoszenia Dziekanatu:     http://www.pg.gda.pl/chem/dziekanat/virtual/
   
  Dziekanat mgr Urszula Kampowska

  Kierownik Dziekanatu
  Environmental Protection and Management, Green Technologies and Monitoring, Erasmus students, Studia doktoranckie, sprawy naukowe

  Tel: 58 348 62 24

  urszula.kampowska@pg.edu.pl
  Pokój 6

  Dziekanat Barbara Brzóska

  Specjalista
  Biotechnologia, Studia podyplomowe

  Tel: 58 348 62 25
  barbara.brzoska@pg.edu.pl
  Pokój 4
  Dziekanat Ewa Czarnecka

  Sam. referent
  Inżynieria Materiałowa, Chemia (I stopnia)

  zwolnienie lekarskie

  Tel: 58 348 62 28
  ewa.czarnecka1@pg.edu.pl
  Pokój 106
  Dziekanat mgr inż. Katarzyna Benedyczak

  Sam. referent
  Technologie Ochrony Środowiska, Zielone Technologie i Monitoring, Chemia Budowlana

  urlop: do marca 2018

  Tel: 58 348 62 26
  katarzyna.benedyczak@pg.edu.pl
  Pokój 4
  Dziekanat Ewa Żmijewska

  Specjalista
  Technologia Chemiczna,
  Zaświadczenia do ZUS o odbytych studiach

  Tel: 58 348 62 27
  ewa.zmijewska@pg.edu.pl
  Pokój 106
  Dziekanat mgr Sławomir Murawski

  Sam. referent
  Przewody doktorskie, plany zajęć, rezerwacje sal

  Tel: 58 348 62 29
  slawomir.murawski@pg.edu.pl
  Pokój 5
  Dziekanat mgr Joanna Rózga

  Specjalista
  Praktyki studenckie, Inżynieria Biomedyczna, Konserwacja i Degradacja Materiałów, Chemia (II stopnia), Wygraj Indeks!

  Tel: 58 348 62 20
  joanna.rozga@pg.edu.pl
  Pokój 5

    mgr inż. Nataliia Ivanychko

  Samodzielny referent
  Inżynieria materiałowa, Korozja

  Tel: 58 348 62 28
  nataliia.ivanychko@pg.edu.pl
  Pokój 106