Technologia Chemiczna

KRK - studia I stopnia: opis | siatka (aktualizacja: 2014.01.21)

KRK - studia I stopnia: macierz | plan | program obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 (aktualizacja: 2017.08.23)

KRK - studia II stopnia: opis | siatka | matryca (aktualizacja: 2015.07.28)

KRK - studia II stopnia: opis | siatka | matryca obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 (aktualizacja: 2017.01.27)