Zielone Technologie i Monitoring
Green Technologies and Monitoring

Kierunek, zatwierdzony uchwałą Senatu PG 25 lutego 2015. Kierunek posiada dwa strumienie językowe: polskojęzyczny i angielskojęzyczny. Są one całkowicie równoważne pod względem treści i efektów kształcenia.

The field of study, accepted by the Senate of GUT on 25 of February 2015. This field of study is organized in two language streams, i.e., all the subjects will be taught in both Polish and English (first such a field of study at GUT). The effects of studies for all the subjects taught in both languuges are the same and the contents will be closely co-ordinated.

KRK I stopień / 1st degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
(aktualizacja 04.03.2015)

KRK I stopień / 1st degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 (aktualizacja 25.09.2017)

 

KRK II stopień / 2nd degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects

(aktualizacja 14.04.2016)

KRK II stopień / 2nd degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
(aktualizacja 29.07.2016)