LISTA LAUREATÓW XXI edycji Konkursu Chemicznego "WYGRAJ INDEKS"  lista.pdf

WYDZIAŁ CHEMICZNY
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

zaprasza do udziału w organizowanym corocznie
Konkursie Chemicznym

„WYGRAJ INDEKS”

Szanowni Państwo, w 2017 roku przypada 150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Podwójna noblistka w dziedzinie fizyki (1903) i chemii (1911) przyszła na świat w Warszawie w dniu 7.11.1867 r. Z tej okazji proponujemy nieco szczególny profil niektórych zadań w I oraz II etapie naszego konkursu, odbywającego się w tym roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu zatwierdzonym Uchwałą Senatu PG nr 302/2015/XXIII z 21 października 2015r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Składa się z dwóch etapów:

Etap I

Polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych (link do zadań - aktualizacja 13.02.2017) oraz przesłaniu prac na adres:

Dziekanat Wydziału Chemicznego
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
(z dopiskiem „KONKURS CHEMICZNY”)

termin: 15 luty 2017

Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). W przypadku osób niepełnoletnich załączniki wypełnia opiekun prawny uczestnika konkursu. Prace bez dołączonych załączników nie będą sprawdzane.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną przesłane do szkół i zamieszczone w Internecie w terminie do 25 lutego 2017.

Etap II

Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Uczelni.

termin: 25 marca 2017

Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną ogłoszone w Internecie w trzy dni robocze po Konkursie, a dyplomy przesłane Laureatom na adres szkoły do dnia 15 kwietnia 2017.

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016-2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.)

Aktualne informacje o Konkursie znajdują się na stronie domowej Wydziału Chemicznego:
http://chem.pg.edu.pl/kandydaci/wygraj-indeks

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do dr hab. Katarzyny Kazimierczuk
mail: katarzyna.kazimierczuk@pg.gda.pl  telefon: 692782172

 

Laureaci I etapu: godzina 9:00 
                               godzina 12:00

 

Zadania i odpowiedzi poprzednich edycji:

Pytania i odpowiedzi XXI edycji "Wygraj Indeks" z 2017 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XX edycji "Wygraj Indeks" z 2016 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XIX edycji "Wygraj Indeks" z 2015 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVIII edycji "Wygraj Indeks" z 2014 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVII edycji "Wygraj Indeks" z 2013 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVI edycji "Wygraj Indeks" z 2012 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XV edycji "Wygraj Indeks" z 2011 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XIV edycji "Wygraj Indeks" z 2010 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XIII edycji "Wygraj Indeks" z 2009 roku - I Etap, II Etap

Opinie uczestników konkursu "Wygraj Indeks"