Zajęcia uzupełniające z chemii Zajęcia uzupełniające z chemii

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej organizuje zajęcia uzupełniające z chemii dla studentów przyjętych na I rok studiów na WCh PG.
Zajęcia prowadzone będą od 28 sierpnia do 08 września br. w wymiarze 30 godzin.

Kurs rozpoczyna się o godz. 8:15 - 11:00 w sali 013 Chemia C (budynek nr 5 - http://kampus.pg.edu.pl.

 

Zapisy wyłącznie przez internet przyjmuje Dziekanat Wydziału Chemicznego:
joanna.rozga@pg.edu.pl od dnia 01 do 22 sierpnia br.

W mailu należy przesłać:

  1. Imię i nazwisko osoby chętnej do odbycia kursu.
  2. Informację nt. zakwaterowania w akademiku na czas trwania kursu.
  3. Załączyć potwierdzenie wpłaty (skan, pdf, dokument elektroniczny).

ZGŁOSZENIA BEZ POTWIERDZENIA WPŁATY NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!

Odpłatność: 200 zł

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto nr 
BZ WBK 88 1090 1098 0000 0001 2151 3189 
z dopiskiem „Zajęcia uzupełniające z chemii

Zamiejscowym Wydział gwarantuje zakwaterowanie w Domach Studenckich.
Dodatkowe informacje o kursie na stronie Wydziału Chemicznego w zakładce Kandydaci oraz na stronie głównej PG w zakładce „rekrutacja”.

KONSPEKT