Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii


Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel: +48 58 347 24 17
fax: +48 58 347 18 22