Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kierownik

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG
Budynek B Wydziału Chemicznego (budynek 7), pokój 215A
tel: +48 58 347 23 02
email: anna.brillowska-dabrowska@pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Anna Kowalska
Budynek B Wydziału Chemicznego (budynek 7), pokój 215
tel: +48 58 347 24 17  fax: +48 58 347 18 22 
e-mail: anna.kowalska1@pg.edu.pl

Aktualności

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.