2018

 

48

Marta Śpibida

"Fuzyjne polimerazy DNA – otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie"

Rozprawa doktorska (19.09.2018) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor:dr hab Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Olszewski

47

Ewelina Kurzyk

"Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus"

Rozprawa doktorska (9.07.2018) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska prof. nadzw. PG

46

 

Ewelina Krajewska

"Konstrukcja nowego systemu ekspresji heterologicznych genów w psychrotolerancyjnym gospodarzu drożdżowym Debaryomyces macquariensis D50"

Rozprawa doktorska (13.04.2018) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab inż. Hubert Cieśliński. Promotor pomocniczy: dr inż. Marta Wanarska.

 

2017

 

45

Monika Wicka-Grochocka

"Esteraza GDSL z psychrotolerancyjnego szczepu Pseudomonas sp. S9 - konstrukcja systemow ekspresyjnych opartych o komorki Escherichia coli i Pichia pastoris, produkcja, oczyszczanie i charakterystyka uzyskanych białek rekombinantowych"

Rozprawa doktorska (6.11.2017) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Hubert Cieśliński

44

Michał Banasik

Zastosowanie immobilizowanego białka MutS do wychwytywania fragmentów DNA zawierajacych niesparowane zasady"

Rozprawa doktorska (10.07.2017) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. Paweł Sachadyn, prof. nadzw. PG

43

Kasjan Szemiako

Konstrukcja nowych układów do diagnostyki molekularnej zakażeń o etiologii Candida spp."

Rozprawa doktorska (20.06.2017) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG

2016

 

42

Anna Pawlak-Szukalska

„b-D-Galaktozydazy psychrotolerancyjne szczepów Arthrobacter sp. 32cB i Arthrobacter sp. S3* - produkcja rekombinantowych enzymów oraz badanie ich aktywności hydrolitycznej i transglikozylacyjnej”

Rozprawa doktorska (23.09.2016) Politechnika Gdańska, Wydziała Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur. Promotor pomocniczy: dr inż. Marta Wanarska 

41

Milena Kordalewska

„Idenyfikacja i różnicowanie z wykorzystaniem metod molekularnych oraz badanie wrażliwości na leki przeciwgrzybiczne oraz olejki eteryczne grzybów z rodzajów Alternaria, Microascus oraz Scopulariopsis

Rozprawa doktorska (23.06.2016) Politechnika Gdańska, Wydziała Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska

40

Bartosz Górnikiewicz

„Regulacja epigenetyczna a potencjał regeneracyjny ssaków. Badania globalnych profili metyzacji w tkankach dorosłej myszy MRL/MpJ i w sercach noworodków myszy C57BL/6J”

Rozprawa doktorska (19.02.2016) Politechnika Gdańska, Wydziała Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Paweł Sachadyn

2015

 

39

Justyna Podolak-Popinigis

„Epigenetyczne i transkryptomiczne podstawy potencjału regeneracyjnego ssaków. Badania na modelach skóry płodowej i dorosłej myszy MRL/MpJ”.

Rozprawa doktorska (16.12.2015) Politechnika Gdańska, Wydziała Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Paweł Sachadyn

38

Bartłomiej Ferra

"Antygeny chimeryczne Toxoplasma gondii – konstrukcja, produkcja oraz badanie użyteczności diagnostycznej i szczepionkowej"

Rozprawa doktorska (19.11.2015) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur, Promotor pomocniczy:  dr inż. Lucyna Holec-Gąsior

37                    

Justyna Pilipczuk

„Molekularne aspekty biogenezy fimbrii Dr uropatogennych szczepów Escherichia coli- reakcje komplementacji i wymiany nici donorowych w kontekście przynależności do rodziny FGL struktur adhezyjnych”

Rozprawa doktorska (22.09.2015) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny.    Promotor: prof. dr hab. Józef Kur,Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Piątek

2014

 

36

Dorota Drapała

"Użyteczność diagnostyczna wybranych form antygenów rekombinantowych Toxoplazma gondii do identyfikacji i określania fazy toksoplazmozy"

Rozprawa doktorska (11.2014) Politechnika Gdańska,Wydział Chemiczny.
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur, Promotor pomocniczy: dr inż. Lucyna Holec-Gąsior

2013

 

35

Marta Nowak

„Charakterystyka molekularna białka SSB mikroorganizmów psychrofilnych.”

Rozprawa doktorska (3.12.2013). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

34

Paulina Bartasun

„Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie fosforylazy metylotioadenozyny kodowanej przez gen otrzymany z metagenomu gleby antarktycznej.”

Rozprawa doktorska (11.10.2013). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

33

Sabina Wilkanowicz

„Rola czynników wirulentnych uropatogennych szczepów E.coli Dr+ w formowaniu biofilmu, jako mechanizmu zwiększającego wewnątrzkomórkową trwałość i przeżywalność bakterii w obrębie dróg moczowych.”

Rozprawa doktorska (16.01.2013). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2012

 

32

Karolina Stojowska

„Opracowanie nowych metod typowania genetycznego bakterii opartych o ligację adapterów oligonukleotydowych do fragmentów restrykcyjnych genomowego DNA i technikę PCR, zastosowanie i ocena ich przydatności w badaniach epidemiologicznych.”

Rozprawa doktorska (4.06.2012). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. Beata Krawczyk

2011

 

31

Piotr Hildebrandt

“Konstrukcja rekombinantowego szczepu drożdży Saccharomyces cerevisiae produkującego zewnątrzkomórkowe zaadaptowaną do zimna beta-D-galaktozydazę, zdolnego do wydajnej produkcji etanolu z laktozy zawartej w serwatce.”

Rozprawa doktorska (16.12.2011). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

30

Anna Wierzbicka-Woś

„Produkcja i charakterystyka zaadaptowanych do zimna β-D-galaktozydaz.”

Rozprawa doktorska (10.11.2011). Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2010

 

29

Małgorzata Mickiewicz

“Białka SSB-podobne Thermoanaerobacter tengcongensis, charakterystyka molekularna oraz ich zastosowanie w technikach biologii molekularnej.”

Rozprawa doktorska (21.06.2010). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof.dr hab. Józef Kur

28

Katarzyna Werbowy

„Izolacja i charakterystyka plazmidów kryptycznych bakterii psychrotrofowych oraz możliwość ich wykorzystania do konstrukcji wektora wahadłowego.”

Rozprawa doktorska (8.06.2010). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

27

Marta Kur

„Badanie oddziaływań kanałotwórczego białka DraC  z białkiem opiekuńczyń DraB I adhezyną DraE w biogenezie fimbrii Dr utopatogennych szczepów Escherichia coli.

Rozprawa doktorska ( 15.06.2010). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2009

 

26

Justyna Leibner-Ciszak

„Metody typowania genetycznego mikroorganizmów: PCR MP i LM PCR/Shifter? opracowanie procedur, optymalizacja, walidacja i zastosowanie w badaniach epidemiologicznych.”

Rozprawa doktorska (29.09.2009). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof dr hab. Józef Kur

2008

 

25

Katarzyna Bury

„Białko DraD uropatogennych szczepów Escherichia coli Dr+ - mechanizm transportu na powierzchnię komórki i rola w procesie polimeryzacji struktur fimbrialnych.”

Rozprawa doktorska (22.10.2008). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof.dr hab.Józef Kur

24

Anna Długołęcka

„Adaptowana do zimna esteraza Pseudoalteromonas sp.643A - produkcja w systemach ekspresyjnych Escherichia coli, oczyszczanie i charakterystyka.”

Rozprawa doktorska (22.10.2008). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof.dr hab.Józef Kur

2007

 

23

Artur Gąsior

„Konstrukcja i wstępna ocena użyteczności szczepionki anty-Toxoplasma gondii opartej na chimerycznych fimbriach Escherichia coli typu Dr z epitopami antygenów SAG1, GRA1 lub MAG1.”

Rozprawa doktorska (28.11.2007). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

22

Lucyna Holec-Gąsior

„Antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii jako narzędzie w diagnostyce toksoplazmozy.”

Rozprawa doktorska (28.11.2007). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

21

Barbara Chrzanowska

„Funkcjonalna topografia pętli transkrypcyjnej w transkrypcyjnym kompleksie inicjacyjnym polimerazy RNA Escherichia coli.”

Rozprawa doktorska. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej AMG. Promotor: prof.dr hab. Józef Kur

2006

 

20

Paweł Filipkowski

„Białka SSB-podobne bakterii z rodziny Deinococcaceae - identyfikacja, izolacja, otrzymywanie, oczyszczanie i charakterystyka.”

Rozprawa doktorska (16.010.2006). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2005

 

19

Piotr Szweda

„Nowe żródła lizostafyny Staphylococcus simulans – konstrukcja układów ekspresyjnych, oczyszczanie i badanie właściwości białka.”

Rozprawa doktorska (16.02.2005). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

18

Marcin Olszewski

“Białko SSB-podobne Thermus aquaticus - właściwości biochemiczne, struktura i potencjalne możliwości zastosowania.”

Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

17

Krzysztof Lewandowski

“ADSRRS-fingerprintig- nowiczesne narzędzie biligii molekularnej w  badaniach epidemiologicznych- optymalizacja i walidacja metody badawczej oraz konstrukcja zestawu diagnostycznego.”

Rozprawa doktorska (09.11.2005). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

16

Marta Wanarska

„Termostabina β-D-galaktozydaza Pyrococcus woesei – konstrukacja nowych systemów ekspresyjnych, oczyszczanie charakterystyka i immobilizacja enzymu.”

Rozprawa doktorska (28.09.2005). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2004

 

15

Rafał Piątek

„Molekularny mechanizm biogenezy fimbrii Dr uropatogennych szczepów Escherichia coli.”

Rozprawa doktorska (05.05.2004). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

14

Łukasz Naumiuk

Serratia marcescens - studium epidemiologiczne z wykorzystaniem metod fenotypowych i genotypowych.”

Rozprawa doktorska (27.05.2004). Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

13

Hubert Cieśliński

„Zimnolubna β-D-galaktozydaza Pseudoaltermonas sp.22b - identyfikacjia genu, klonowanie, ekspresja w komórkach Escherichia coli, oczyszczanie i charakterystyka.”

Rozprawa doktorska (18.02.2004). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2003

 

12

Beata Zalewska

„Czynniki adhezyjne i inwazyjne uropatogennych szczepów Escherichia coli Dr+ - badania podstawowe i aplikacyjne.”

Rozprawa doktorska (22.12.2003). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2002

 

11

Anna Stanisławska

„Rekombinantowe białko MutS jako narzędzie do wykrywania mutacji punktowych.”

Rozprawa doktorska (10.04.2002). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

10

Gabriela Olędzka

”Biotechnologiczna produkcja i oczyszczanie termostabilnych proteaz serynowych Aqualizyny I i pyrolizyny.”

Rozprawa doktorska (22.03.2002). Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2001

 

9

Anna Brillowska-Dąbrowska

„Biotechnologia szczepionek DNA przeciwko chorobom infekcyjnym wywołanym przez wirusa BLV i Toxoplasma gondii.

Rozprawa doktorska (18.04.2001). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

8

Radosław Pladzyk

„Biotechnologiczna produkcja rekombinowanej kalcytoniny ludzkiej w systemach ekspresyjnych Escherichia coli.

Rozprawa doktorska (28.02.2001). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

2000

 

7

Paweł Sachadyn

„Badanie syntazy glukozaminy-6-fosforanu jako celu molekularnego chemioterapii grzybic układowych przy zastosowaniu technik inżynierii genetycznej.”

Rozprawa doktorska (26.09.2000). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

1999

 

6

Roman Kotłowski

„Zastosowanie techniki PCR w badaniu żywności.”

Rozprawa doktorska (02.06.1999). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

5

Sławomir Dąbrowski

„Biotechnologiczna produkcja termostabilnych białek fuzyjnych zawierających domenę polihistydynową.“

Rozprawa doktorska (21.05.1999). Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur.

1998

 

4

Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka

„Wpływ białka IHF Escherichia coli na replikację plazmidów zawierających orip15A.”

Rozprawa doktorska (18.12.1998). Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

1997

 

3

Barbara Zablewska

„Rola białek IHF, RecA, RecBC i RecD w procesie wewnątrzcząsteczkowej transpozycji elementu insercyjnego IS1.“

Rozprawa doktorska (14.11.1997). Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Promotor: dr hab. Józef Kur

2

Beata Krawczyk

„Oczyszczanie białek IHF-podobnych bakterii, badanie wiązania z DNA i funkcji regulatorowych w transkrypcji.”

Rozprawa doktorska (23.06.1997). Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Promotor: dr hab. Józef Kur

1996

 

1

Alicja Nowak

„Zastosowanie metod analizy DNA w dignostyce bakterii rodzaju Acinetobacter.”

Rozprawa doktorska (08.05.1996). Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Promotor: dr hab. Józef Kur