BAKTERIOLOGIA INFEKCYJNA BAKTERIOLOGIA INFEKCYJNA

BAKTERIOLOGIA INFEKCYJNA
Tematyka badawcza zespołu obejmuje zagadnienia związane z molekularnymi mechanizmami patogenności drobnoustrojów.

BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA
Tematyka badawcza zespołu obejmuje szeroko pojęte badania podstawowe i stosowane mikroorganizmów ekstremofilnych.

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA
Zespół poszukuje rozwiązań w zakresie innowacyjnej biotechnologii medycznej i farmaceutycznej.

IMMUNOPARAZYTOLOGIA IMMUNOPARAZYTOLOGIA

IMMUNOPARAZYTOLOGIA
Zespół badawczy: dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, profesor uczelni dr inż. Bartłomiej Ferra   Doktoranci: mgr inż. Weronika Grąźlewska   Tematyka badawcza zespołu obejmuje...

MIKOLOGIA MOLEKULARNA MIKOLOGIA MOLEKULARNA

MIKOLOGIA MOLEKULARNA
Tematyka badawcza zespołu obejmuje szeroko pojęte badania podstawowe i stosowane grzybów mikroskopowych.

MOLEKULARNE PODSTAWY REGENERACJI U SSAKÓW MOLEKULARNE PODSTAWY REGENERACJI U SSAKÓW

MOLEKULARNE PODSTAWY REGENERACJI U SSAKÓW
Wiodącym tematem grupy Dr Pawła Sachadyna jest badanie molekularnych podstaw regeneracji u ssaków.