BAKTERIOLOGIA INFEKCYJNA

Zespół badawczy:

dr hab. Beata Zalewska-Piątek

dr hab. inż. Rafał Piątek

 

Stała współpraca badawcza:

dr inż. Piotr Bruździak, Katedra Chemii Fizycznej, Politechnika Gdańska

 

Tematyka badawcza zespołu obejmuje zagadnienia związane z molekularnymi mechanizmami patogenności drobnoustrojów. W centrum zainteresowania zespołu znajduje się mechanizm biogenezy struktur adhezyjnych bakterii Gram ujemnych powstających na drodze chaperone-usher.

 

Projekty badawcze obecnie realizowane w zespole:

1.    Biogeneza fimbrii Dr uropatogennych szczepów Escherichia coli.

2.    Charakterystyka fizykochemiczna białek podjednostkowych układów adhezyjnych należących do rodziny adhezyn Dr.

3.    Badanie wpływu lokalizacji mostaka disiarczkowego na fałdowanie białek o strukturze immunoglobulinowej.

4.    Identyfikacja i analiza czynników urowirulentnych odpowiedzialnych za formowanie biofilmu warunkującego trwałość i przeżywalność szczepów E. coli Dr+ w obrębie skolonizowanych komórek nabłonkowych.