BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

dr hab inż. Hubert Cieśliński, prof. nadzw. PG

dr hab. inż. Marta Wanarska

dr inż. Marcin Olszewski

 

 Tematyka badawcza zespołu obejmuje szeroko pojęte badania podstawowe i stosowane mikroorganizmów ekstremofilnych.

 

Projekty badawcze obecnie realizowane w zespole:

Identyfikacja i charakterystyka nowych psychrozymów o potencjale biotechnologicznym.

Izolacja i charakterystyka nowych białek oddziaływujących z DNA o znaczeniu biotechnologicznym.

Konstrukcja fuzyjnych termostabilnych polimeraz DNA z białkami oddziaływującymi z DNA i ich zastosowanie w diagnostyce i inżynierii genetycznej.