DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

Zespół badawczy:

dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni

dr hab. inż. Roman Kotłowski, prof. uczelni

Doktoranci:

mgr inż. Magdalena Wysocka

mgr inż. Magdalena Fordon

Zespół poszukuje rozwiązań w zakresie innowacyjnej biotechnologii medycznej i farmaceutycznej – testy diagnostyczne i potencjalne szczepionki. Prace badawczo-rozwojowe zespołu w dziedzinie biologii i diagnostyki molekularnej są związane z opracowywaniem metod do wykrywania drobnoustrojów w różnych próbkach, oznaczaniem mikrobiologicznym, jakościowym i ilościowym testami ELISA, stosowaniem różnych odmian techniki PCR i  real-time PCR,  wykrywaniem i genotypowaniem drobnoustrojów metodami analizy DNA w badaniach epidemiologicznych (głównie zakażeń szpitalnych), analizą filogenetyczną mikroorganizmów, poszukiwaniem nowych narzędzi biologii molekularnej do celów diagnostycznych, opracowywaniem, optymalizacją i walidacją  nowych testów diagnostycznych dla klinicznie ważnych mikroorganizmów. 

 

Kierunki tematyki badawczej:

 1. Opracowanie i zastosowanie nowych metod typowania genetycznego  w badaniach epidemiologicznych (PCR MP; ADSRRS fingerprinting; LM PCR Shifter; ddLM PCR; pehX-LM PCR/XbaI) 
 2. Nowe testy diagnostyczne do wykrywania drożdżaków z rodzaju Candida (t-RFLP PCR; real-time PCR)
 3. Patotypy, grupy filogenetyczne i czynniki wirulencji Escherichia coli  
 4. Klebsiella pneumoniae – rola czynników wirulencji w tworzeniu biofilmu wobec terapeutycznych dawek  leków immunosupresyjnych.  Tematyka badawcza realizowana we współpracy z GUM w Gdańsku. 
 5. Atypowe szczepy Acinetobacter.
 6. Charakterystyka genetyczna szczepów Enterococus faecium opornych na linezolid
  i wankomycynę.  Tematyka badawcza realizowana we współpracy z GUM w Gdańsku. 
 7. Nowe modyfikowane polimerazy DNA i  ich  właściwości aplikacyjne w reakcji PCR.                  
 8. Opracowanie metod wykrywania trujących grzybów kapeluszowych.
 9. Opracowanie nowych metod genetycznego różnicowania prątków gruźlicy. 
 10. Badanie etiologii chorób Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Galeria zdjęć