IMMUNOPARAZYTOLOGIA

Zespół badawczy:

dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior, profesor uczelni

dr inż. Bartłomiej Ferra

 

Doktoranci:

mgr inż. Weronika Grąźlewska

 

Tematyka badawcza zespołu obejmuje szeroko pojęte badania immunodiagnostyczne i immunoprotekcyjne dotyczące zarażenia Toxoplasma gondii oraz infekcji wywoływanej przez krętka Borrelia burgdorferi.

 

Projekty badawcze obecnie realizowane w zespole:

1. Badanie epidemiologiczne różnych gatunków żywicieli pasożyta (zwierząt hodowlanych i dziko żyjących) w kierunku występowania swoistych przeciwciał antytoksoplazmowych.

2. Konstrukcja różnych form antygenów rekombinantowych Toxoplasma gondii i biotechnologiczna produkcja z wykorzystaniem różnych systemów ekspresyjnych (prokariotycznych i eukariotycznych).

3. Opracowywanie nowych testów diagnostycznych do wykrywania swoistych przeciwciał anty-T. gondii w surowicach różnych gatunków żywicieli pasożyta.

4. Ocena przydatności immunoprotekcyjnej nowych rekombinantowych antygenów chimerycznych Toxoplasma gondii.

5. Opracowywanie nowych narzędzi diagnostycznych do wykrywania zapalnej choroby odkleszczowej (boreliozy z Lyme), wywoływanej przez krętka Borrelia burgdorferi sensu lato.