MIKOLOGIA MOLEKULARNA

Zespół badawczy:

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska

Doktoranci:

mgr inż. Natalia Kobylak

mgr inż. Martyna Mroczyńska

 

Tematyka badawcza zespołu obejmuje szeroko pojęte badania podstawowe i stosowane grzybów mikroskopowych.

 

Projekty badawcze obecnie realizowane w zespole:

  1. Opracowanie algorytmu identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń Acremonium, Alternaria, Fusarium i Scopulariopsis.
  2. Opracowanie algorytmu identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń dermatofitowych z użyciem techniki real-time PCR.
  3. Identyfikacja dermatofitów z próbek weterynaryjnych.
  4. Badanie różnorodności genetycznej grzybów.
  5. Badanie mechanizmów oporności grzybów na wybrane antymikotyki.
  6. Identyfikacja genów kodujących enzymy proteolityczne dermatofitów, ich produkcja w systemie ekspresyjnym Pichia pastoris oraz badanie ich własności.
  7. Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności grzybów z rodzaju Candida na echinokandyny.