MOLEKULARNE PODSTAWY REGENERACJI U SSAKÓW

Wiodącym tematem grupy  Dr Pawła Sachadyna jest badanie molekularnych podstaw regeneracji u ssaków. Główne kierunki badań obejmują epigenetyczne mechanizmy regeneracji oraz farmakologiczną stymulację odpowiedzi regeneracyjnej. Równolegle, kontynuowane są  dawniejsze  zainteresowania naukowe dotyczące wykorzystania białka MutS jako narzędzia diagnostyki molekularnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://chem.pg.edu.pl/pbr