Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Oddział Gdańsk, Katedra Mikrobiologii oraz Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 zapraszają na sympozjum mikrobiologiczne z cyklu

 „VI Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią” pt.  Drobnoustroje - wrogowie i sprzymierzeńcy

które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

w dniach 24 - 25 czerwca 2020r.

 

            Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum z cyklu „Pomorskich Spotkaniach z Mikrobiologią”, które odbędą się w Gdańsku w dniach 24 - 25 czerwca 2020 r w przepięknym, bogatym w tradycje i duchu nauki Gmachu Głównym  Politechniki Gdańskiej. Tematyka konferencji dotyczyć będzie nie tylko aktualnych problemów mikrobiologii klinicznej, diagnostyki ważnych patogenów i nowych terapii przeciwdrobnoustrojowych, ale też nowych rozwiązań w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom oraz istotnych aspektów mikrobiologii środowiska. „Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią” adresowane są do szerokiego grona uczestników, zapraszamy mikrobiologów, diagnostów laboratoryjnych, epidemiologów, lekarzy, biotechnologów oraz wszystkich, którym poruszane zagadnienia są bliskie. Mamy nadzieję, że VI edycja „Pomorskich Spotkań z Mikrobiologią” będzie nie tylko doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, ale stworzy możliwość do nawiązania kontaktów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i koleżeńskiej. Uczestników zapraszamy do czynnego udziału w sympozjum, w ramach ustnych wystąpień, sesji plakatowej oraz warsztatów naukowych. Najciekawsze doniesienia zostaną nagrodzone.

Wierzymy, że Konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów umożliwiających efektywną współpracę. Zapraszamy do udziału w Konferencji pracowników naukowych, doktorantów,  studentów, członków Towarzystw oraz ich sympatyków. 

Życzymy miłego pobytu w Gdańsku.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą państwo na stronie www konferencji: 

https://chem.pg.edu.pl/pomorskie-mikro-2020/

 

Komitet Organizacyjny

Kontakt: 58 347 24 17- sekretariat; 58 347 23 83 – dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni; 58 348 64 12 – dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni