img852.tif

Podręcznik akademicki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL 04.01.02-00-00-137/11-00 „Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – inżynier z przyszłością”

Podstawy inżynierii genetycznej. Ćwiczenia laboratoryjne.
A. Brillowska-Dąbrowska, M. Wanarska, B. Zalewska-Piątek, R. Piątek, J. Kur. 2014, wydaw. PG (64 strony). ISBN 978-83-7348-535-9.

img851.tif

Podręcznik akademicki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL 04.01.02-00-00-137/11-00 „Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – inżynier z przyszłością”

Instrumentalne metody badania struktury i aktywności biomolekuł, pod redakcją Sławomira Milewskiego. Bruździak P, Gabriel I, Jaszczołt M, Kamiński M, Kot-Wasik A, Laskowski T, Milewski S, Piątek R, Rakowska P, Zalewska-Piątek B. 2013, wydaw. PG.
ISBN 978-83-7348-471-9.

techniki pcr.png.jpg

Podręcznik akademicki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL 04.01.02-00-00-137/11-00 „Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – inżynier z przyszłością”

Podstawy techniki PCR. B. Krawczyk, R. Kotłowski, K. Stojowska, K. Szemiako. 2012, wydaw. PG. ISBN 978-83-7348-425-2.

diagnostyka.jpg

Podręcznik akademicki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL 04.01.02-00-00-137/11-00 „Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – inżynier z przyszłością”

Diagnostyka molekularna z zastosowaniem techniki PCR, B. Krawczyk, R. Kotłowski, K. Stojowska, K. Szemiako. 2012, wydaw. PG. ISBN 978-83-7384-431-3.

biologia molekularna.jpg

Biologia molekularna. B. Zalewska-Piątek, M. Olszewski, R. Piątek, S. Milewski, J. Kur. 2009, wydaw. PG. ISBN 978-83-7348-275-3.

mikrobiologia przemysłowa.jpg

Podstawy mikrobiologii przemysłowej. H. Cieśliński, P. Filipkowski, J. Kur, A. Lass, M. Wanarska, 2007, wydaw. PG. ISBN 978-83-7348-175-6.

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii klinicznej i srodowiskowej. B. Krawczyk, R. Kotłowski, M. Wysocka, M. Śpibida. 2019, wydaw. PG. ISBN 978-83-7348-783-3.

Biologia środowiska. Zalewska-Piątek B. (red.), Olszewski M., Piątek R. 2019, wydaw. PG. ISBN 978-83-7348-769-7.