Patenty przyznane:

2020

15.

Patent EP 3530739 z dnia 17.07.2020; Expression system for productin of a heterologous protein, plasmid expression vectors, method of construction of a recombinant strain of psychrotolerant yeast Debaryomyces macquariensis and method of protein production by the recombinant yeast strain; Wanarska M. (PG), Cieśliński H. (PG), Krajewska E. (PG), Wicka-Grochocka M. (PG), Pawlak-Szukalska A. (PG), Filipowicz N. (PG), Gromek E. (PŁ), Turkiewicz M. (PŁ), Białkowska A. (PŁ), Krysiak J. (PŁ), Florczak T. (PŁ); uprawniony z patentu PG i PŁ; zgłoszenie patentowe EP 18460010 z dnia 22.02.2018.

2018

14.

P 395727 z 2018; "Sposób genetycznego różnicowania i identyfikacji drobnoustrojów oraz zestaw diagnostyczny do genetycznego różnicowania i identyfikacji wybranych gatunków Acinetobacter". Krawczyk B.,  Stojowska K. Zgłoszenie patentowe z dnia 21.07. 2011.

13.

Patent PL 231905 z dnia 05.11.2018; β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. S3*, sekwencja nukleotydowa szczepu Arthrobacter sp. S3* kodująca β-D-galaktozydazę oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem enzymu; Pawlak A., Wanarska M., Popinigis A. Kur J.; uprawniony z patentu PG; zgłoszenie patentowe P.407475 z dnia 10.03.2014.

12.

Patent PL 231906 z dnia 05.11.2018; β-D-Galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB, sekwencja nukleotydowa Arthrobacter sp. 32cB kodująca β-d-galaktozydazę oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem tego enzymu; Pawlak A., Wanarska M., Popinigis A. Kur J.; uprawniony z patentu PG; zgłoszenie patentowe P.423047 z dnia 10.03.2014.

2016

11

P 225385 z dnia 19.10.2016 „Sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy”. Wanarska M, Tylingo R, Kur J. Blirt S.A. Zgłoszenie patentowe P 404956 z dnia 02.08.2013

2014

10

P 216681 z dnia 30.05.2014, „Izomeraza arabinozowa Arthrobacter sp.22c, sposób jej otrzymywania oraz sekwencje oligonukleotydów, plazmid ekspresyjny i szczepy bakteryjne wykorzystane w tym sposobie”. Wanarska M, Hildebrandt P, Kur J. Blirt Spółka Akcyjna. Zgłoszenie patentowe P 390075 z dnia 29.12.2009

9

P 216683 z dnia 30.05.2014, „Sposób wytwarzania D-tagatozy z laktozy z wykorzystaniem rekombinantowego szczepu drożdży Pichia pastoris wytwarzającego β-D-galaktozydazę Arthrobacter chlorophenolicus i izomerazy arabinozowej Arthrobacter sp.22c.” Wanarska M, Hildebrandt P, Kur J. Blirt Spółka Akcyjna. Zgłoszenie patentowe P 390076 z dnia 29.12.2009

2013

8

P 213045 z dnia 31.01.2013, „Mutant proteinazy K, sposób jego otrzymywania oraz sekwencje I szczepy wykorzystywane w tym sposobie. ‘’ Hildebrandt P, Wanarska M, Kur J. Blirt Spółka Akcyjna. Zgłoszenie patentowe P 384424 z dnia 8.02.2008

2012

7

P 213305 z dnia 17.07.2012, „Fuzyjne białko zawierające domeny MutS i β-galaktozydazę, wektor plazmidowy, sposób otrzymywania fuzyjnego białka oraz sposób jego zastosowania do wykrywania mutacji i niekomplementarności w DNA”.Sachadyn P, Stanisławska-Sachadyn A, Kur J. Politechnika Gdańska.  Rekord 096858 . Zgłoszenie patentowe P 384644 z dnia 3.10.2008

6

P 211236 z dnia 30.04.2012, „Gen mod-rsfp, jego sekwencja, jej otrzymywanie i jego zastosowanie, jako gen markerowy.” Cieśliński H., Długołęcka A., Kur J., Turkiewicz M. Politechnika Gdańska. Rekord 091362. Zgłoszenie patentowe P 386941 z dnia 29.12.2008

5

EP 1891232 Międzynarodowy z dnia 25.04.201, “PCR diagnostics of dermatophytes and other pathogenic fungi.”   Brillowska-Dąbrowska A. Rekord 095392. Zgłoszenie patentowe DK 200501267 z dnia 10.09.2005

2011

4

P 209469 z dnia 30.09.2011, „Startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA, wektor plazmidowy, wektor ekspresyjny, rekombinantowy szczep Pichia pastoris i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania termostabilnej β-D-galaktozydazy Pyrococcus woesei. Kur J, Wanarska M. Politechnika Gdańska. Rekord 092265. Zgłoszenie patentowe P 374767 z dnia 29.04.2005

3

P 209782 z dnia 18.04.2011, „Sekwencje nukleotydowe wektorów, fuzyjne białka zawierające domeny MutS i GFP, sposób ich otrzymywania oraz sposób ich zastosowania do wykrywania niekomplementarności oraz mutacji w DNA” Stanisławska-Sachadyn A, Sachadyn P, Kur J. Politechnika Gdańska. Rekord 090914. Zgłoszenie patentowe P 376945 z dnia 7.09.2005

2

P 209544 z dnia 30.09.2011, „Sekwencja DNA, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych NcoI i HindIII, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli TOP10/F’ i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania termo stabilnego białka SSB- podobnego Deinococcus murrayi DSMZ 11303”. Kur J., Filipkowski P. Politechnika Gdańska.  Rekord 091279. Zgłoszenie patentowe P 380659 z dnia 22.09.2006

2005

1

P 190073 z dnia 31.10.2005, „Fuzyjne białko His-proinsuliny, sekwencja DNA, wektory ekspresyjne oraz sposób wytwarzania ludzkiej pro insuliny w postaci fuzyjnego białka His-proinsuliny.” Dąbrowski S, Kur J. Politechnika Gdańska. Zgłoszenie patentowe P 326333 z 15.05.1998