2020

1.

Kotłowski R. Toksyny grzybów kapeluszowych. Rozdział w książce pod redakcją: Witczak A, Sikorski ZE. Szkodliwe substancje w żywności (eBook) Pochodzenie, działanie, zagrożenia zdrowotne. Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2020(10):163. https://pzwl.pl/Szkodliwe-substancje-w-zywnosci,131460194,p.html

2.

Skowron PM, Krawczun N, Zebrowska J, Krefft D, Zołnierkiewicz O, Bielawa M, Jezewska-Frackowiak J, Janus L, Witkowska M, Palczewska M, Schumacher A, Wardowska A, Deptula M, Czupryn A, Mucha P, Piotrowski A, Sachadyn P, Rodziewicz-Motowidlo S, Pikula M, Zylicz-Stachula A. A vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2020 Mar;108:110426. doi: 10.1016/j.msec.2019.110426. Epub 2019 Nov 13.

3.

Krawczyk B., Michalik M., Fordon M., Wysocka M., Samet A., Nowicki. B. Escherichia coli Strains with Virulent Factors Typical for Uropathogens were Isolated from Sinuses from Patients with Chronic Rhinosinusitis—Case Report. Pathogens. 2020 25;9(5):E318. doi: 10.3390/pathogens9050318.

4.

Krawczyk B, Wysocka M, Kotłowski R, Bronk M, Michalik M, Samet A. Linezolid-resistant Enterococcus faecium strains isolated from one hospital in Poland –commensals or hospital-adapted pathogens? PLoS ONE 2020. 15(5): e0233504. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233504.

5.

Zalewska-Piątek, B.; Olszewski, M; Lipniacki, T; Błoński, S; Wieczór, M; Bruździak, P; Skwarska, A; Nowicki, B; Nowicki, S; Piątek, R. A shear stress micromodel of urinary tract infection by the Escherichia coli producing Dr adhesin. PLoS Pathog. 2020, 16, e1008247. http://doi.org//10.1371/journal.ppat.1008247

6.

Kotłowski R, Grecka K, Kot B, Szweda P. New Approaches for Escherichia coli Genotyping. Pathogens. 2020 21;9(2):73. doi: 10.3390/pathogens9020073.

7.

Kucharska K, Słupek E, Cieśliński H, Kamiński M. Advantageous conditions of saccharification of lignocellulosic biomass for biofuels generation via fermentation processes. Chemical Papers. 2019 Open Access (Article in Press).

8.

Filipowicz N, Cieśliński H. A Rapid and Simple Method for Screening Microorganisms with a Potential for Catechol Biodegradation. International Journal of Environmental Research. 2020, 14(1):87-92.

9.

Racis M, Sobiczewski W, Stanisławska-Sachadyn A, Wirtwein M, Bluj E, Nedoszytko M, Borzyszkowska J, Limon J, Rynkiewicz A, Gruchała M. NADPH Oxidase Gene Polymorphism is Associated with Mortality and Cardiovascular Events in 7-Year Follow-Up. Journal of Clinical Medicine. 2020, 9:E1475

10.

Mroczyńska M, Kurzyk E, Śliwka-Kaszyńska M, Nawrot U, Adamik M, Brillowska-Dąbrowska A. The Effect of Posaconazole, Itraconazole and Voriconazole in the Culture Medium on Aspergillus fumigatus Triazole Resistance. Microorganisms 2020, 8, 285.

11.

Mroczyńska M, Brillowska-Dąbrowska A. Review on Current Status of Echinocandins Use. Antibiotics 2020, 9, 227.

12.

Zalewska-Piątek B, Piątek R. Phage therapy as a novel strategy in the treatment of urinary tract infections caused by E. coliAntibiotics (Basel). 2020, 9(6): E304. doi: 10.3390/antibiotics9060304.

13.

Carayon I, Terebieniec A, Łapiński M, Filipowicz N, Kucińska-Lipka J. Ciprofloxacin-modified degradable hybrid polyurethane-polylactide porous scaffolds developed for potential use as an antibacterial scaffold for regeneration of skin// Polymers. 2020 12(1):1-18.

14.

Kucharska K, Rybarczyk P, Hołowacz I, Konopacka-Łyskawa D, Słupek E, Makoś-Chełstowska P, Cieśliński H, Kamiński M. Influence of alkaline and oxidative pre-treatment of waste corn cobs on biohydrogen generation efficiency via dark fermentation. (2020) Biomass & Bioenergy 141:105691.

15.

Rutkiewicz M, Wanarska M, Bujacz A, Mapping the transglycosylation relevant sites of cold-adapted β-D-galactosidase from Arthrobacter sp. 32cB, International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, iss. 15, article no. 5354, p. 1-19, doi:10.3390/ijms21155354.

16.

Filipowicz N, Momotko M, Boczkaj G, Cieśliński H. Determination of phenol biodegradation pathways in three psychrotolerant yeasts, Candida subhashii A011, Candida oregonensis B021 and Schizoblastosporion starkeyi-henricii L012, isolated from Rucianka peatland. Enzyme and Microbial Technology. 2020, Nov. 141:109663. https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2020.109663

2019

1. Gołębiewska JE, Krawczyk B, Wysocka M, Ewiak A, Komarnicka J, Bronk M, Rutkowski B, Dębska-Ślizień A. Host and pathogen factors in Klebsiella pneumoniae upper urinary tract infections in renal transplant patients. J Med Microbiol. 2019 Mar;68(3):382-394. doi: 10.1099/jmm.0.000942.
2. Sass P, Sosnowski P, Podolak-Popinigis J, Górnikiewicz B, Kamińska J, Deptuła M, Nowicka E, Wardowska A, Ruczyński J, Rekowski P, Rogujski P, Filipowicz N, Mieczkowska A, Peszyńska-Sularz G, Janus Ł, Skowron P, Czupryn A, Mucha P, Piotrowski A, Rodziewicz-Motowidło S, Pikuła M, Sachadyn P. Epigenetic inhibitor zebularine activates ear pinna wound closure in the mouse. EBioMedicine. 2019 Aug;46:317-329. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.07.010.
3. Kamińska J, Langa P, Deptuła M, Zieliński J, Sachadyn P, Wardowska A, Pikuła M. Transcriptional activity of epigenetic remodeling genes declines in keratinocytes after in vitro expansion. Adv Med Sci. 2019 Mar 19;64(2):274-279. doi: 10.1016/j.advms.2019.03.001.
4. Zalewska-Piątek BM, Piątek RJ. Alternative treatment approaches of urinary tract infections caused by uropathogenic Escherichia coli strains. Acta Biochim Pol. 2019 May 28;66(2):129-138. doi: 10.18388/abp.2018_2787.
5. Wawer J, Szociński M, Olszewski M, Piątek R, Naczk M, Krakowiak J. Influence of the ionic strength on the amyloid fibrillogenesis of hen egg white lysozyme. Int J Biol Macromol. 2019 Jan;121:63-70. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.09.165.
6. Mroczyńska M, Brillowska-Dabrowska A. First report on echinocandin resistant Polish Candida isolates. Acta Biochim Pol. 2019 Sep 12;66(3):361-364. doi:10.18388/abp.2019_2826.
7. Nawrot U, Wieliczko A, Włodarczyk K, Kurzyk E, Brillowska-Dąbrowska A. Low frequency of itraconazole resistance found among Aspergillus fumigatus originating from poultry farms in Southwest Poland. J Mycol Med. 2019 Apr;29(1):24-27. doi: 10.1016/j.mycmed.2018.12.005.
8. Cupellini L, Wityk P, Mennucci B, Rak J. Photoinduced electron transfer in 5-bromouracil labeled DNA. A contrathermodynamic mechanism revisited by electron transfer theories. Phys Chem Chem Phys. 2019 Feb 20;21(8):4387-4393. doi:10.1039/c8cp07700b.
9. Maciejewska N, Walkusz R, Olszewski M, Szymańska A. New Nuclease from Extremely Psychrophilic Microorganism Psychromonas ingrahamii 37: Identification and Characterization. Mol Biotechnol. 2019 Feb;61(2):122-133. doi:10.1007/s12033-018-0142-z.
10. Ferra BT, Holec-Gąsior L, Gatkowska J, Dziadek B, Dzitko K, Grąźlewska W, Lautenbach D. The first study on the usefulness of recombinant tetravalent chimeric proteins containing fragments of SAG2, GRA1, ROP1 and AMA1 antigens in the detection of specific anti-Toxoplasma gondii antibodies in mouse and human sera. PLoS One. 2019 Jun 6;14(6):e0217866. doi: 10.1371/journal.pone.0217866. eCollection 2019.
11. Tarasiuk K, Holec-Gąsior L, Ferra B, Rapak A. The development of an indirect ELISA for the detection of goose parvovirus antibodies using specific VP3 subunits as the coating antigen. BMC Vet Res. 2019 Aug 1;15(1):274. doi:10.1186/s12917-019-2027-1.
12.

Kotłowski R, Holec-Gąsior L. Identification of evolutionary conserved DNA sequence and corresponding S21 ribosomal protein region for diagnostic purposes of all Borrelia spirochetes. Acta Biochim Pol. 2019 Jan 10;66(1):119-122. doi:10.18388/abp.2018_2657.

13. Zalewska-Piątek B., Piątek R., Krawczyk B., Olszewski M. Patomechanizm zakażeń dróg moczowych wywoływanych przez uropatogenne szczepy E. coli. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej.Vol. 73, (2019), s.269-281.
14. Fordon M., Krawczyk B. Artykuł w „Wybrane zagadnienia z zakresu mikrobiologii” Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. ISBN 978-83-65932-84-6. str. 7-16.
15.

Rutkiewicz M., Bujacz A., Wanarska M., Wierzbicka-Woś A., Cieśliński H., Active site architecture and reaction mechanism determination of cold adapted ß-D-galactosidase from Arthrobacter 32cB, International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20, 4301, doi:10.3390/ijms20174301.

16.

Kucinska-Lipka, J., Gubanska, I., Lewandowska, A., Terebieniec, A., Przybytek, A., Cieśliński, H. Antibacterial polyurethanes, modified with cinnamaldehyde, as potential materials for fabrication of wound dressings. Polymer Bulletin (2019)76(6), 2725-2742

17.

Stosiek, N., Terebieniec, A., Ząbek, A., Młynarz, P., Cieśliński, H., Klimek-Ochab, M. N-phosphonomethylglycine utilization by the psychrotolerant yeast Solicoccozyma terricola M 3.1.4. Bioorganic Chemistry (2019) Article in Press

18.

Gatkowska J., Dzitko K., Ferra B.T., Holec-Gąsior L., Kawka M., Dziadek B. The Impact of the Antigenic Composition of Chimeric Proteins on Their Immunoprotective Activity against Chronic Toxoplasmosis in Mice. Vaccines. 2019 Oct 18;7(4). pii: E154. doi: 10.3390/vaccines7040154.

19.

Holec-Gąsior L., Ferra B., Grąźlewska W. Toxoplasma gondii Tetravalent Chimeric Proteins as Novel Antigens for Detection of Specific Immunoglobulin G in Sera of Small Ruminants. Animals. 2019 Dec 13;9(12), 1146; doi: 10.3390/ani9121146.

2018

1. Mieczkowska A, Schumacher A, Filipowicz N, Wardowska A, Zieliński M, Madanecki P, Nowicka E, Langa P, Deptuła M, Zieliński J, Kondej K, Renkielska A, Buckley PG, Crossman DK, Crowley MR, Czupryn A, Mucha P, Sachadyn P, Janus Ł, Skowron P, Rodziewicz-Motowidło S, Cichorek M, Pikuła M, Piotrowski A. Immunophenotyping and transcriptional profiling of in vitro cultured human adipose tissue derived stem cells. Sci Rep. 2018 Jul 27;8(1):11339. doi:10.1038/s41598-018-29477-5.
2. Langa P, Wardowska A, Zieliński J, Podolak-Popinigis J, Sass P, Sosnowski P, Kondej K, Renkielska A, Sachadyn P, Trzonkowski P, Pikuła M. Transcriptional profile of in vitro expanded human epidermal progenitor cells for the treatment of non-healing wounds. J Dermatol Sci. 2018 Mar;89(3):272-281. doi:10.1016/j.jdermsci.2017.12.003. Epub 2017 Dec 13. PubMed PMID: 29287803.
3. Olszewski M, Śpibida M, Bilek M, Krawczyk B. Fusion of Taq DNA polymerase with single-stranded DNA binding-like protein of Nanoarchaeum equitans-Expression and characterization. PLoS One. 2017 Sep 1;12(9):e0184162. doi:10.1371/journal.pone.0184162. eCollection 2017.
4. Śpibida M, Krawczyk B, Zalewska-Piątek B, Piątek R, Wysocka M, Olszewski M. Fusion of DNA-binding domain of Pyrococcus furiosus ligase with TaqStoffel DNA polymerase as a useful tool in PCR with difficult targets. Appl Microbiol Biotechnol. 2018 Jan;102(2):713-721. doi: 10.1007/s00253-017-8560-6. Epub 2017 Nov 4.
5. Siebert A, Wysocka M, Krawczyk B, Cholewiński G, Rachoń J. Synthesis and antimicrobial activity of amino acid and peptide derivatives of mycophenolic acid. Eur J Med Chem. 2018 Jan 1;143:646-655. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.11.094. Epub 2017 Dec 1.
6. Michalik M, Samet A, Marszałek A, Krawczyk B, Kotłowski R, Nowicki A, Anyszek T, Nowicki S, Kur J, Nowicki B. Intra-operative biopsy in chronic sinusitis detects pathogenic Escherichia coli that carry fimG/H, fyuA and agn43 genes coding biofilm formation. PLoS One. 2018 Mar 23;13(3):e0192899. doi:10.1371/journal.pone.0192899. eCollection 2018.
7. Holec-Gąsior L, Ferra B, Czechowska J, Serdiuk IE, Krzymiński K. A novel chemiluminescent immunoassay based on original acridinium ester labels as better solution for diagnosis of human toxoplasmosis than conventional ELISA test. Diagn Microbiol Infect Dis. 2018 May;91(1):13-19. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2017.12.022. Epub 2018 Jan 6.
8. Białkowska AM, Krysiak J, Florczak T, Szulczewska KM, Wanarska M, Turkiewicz M. The psychrotrophic yeast Sporobolomyces roseus LOCK 1119 as a source of a highly active aspartic protease for the in vitro production of antioxidant peptides. Biotechnol Appl Biochem. 2018 Sep;65(5):726-738. doi: 10.1002/bab.1656. Epub 2018 Apr 16.
9. Hejna A, Piszcz-Karaś K, Filipowicz N, Cieśliński H, Namieśnik J, Marć M, Klein M, Formela K. Structure and performance properties of environmentally-friendly biocomposites based on poly(ɛ-caprolactone) modified with copper slag and shale drill cuttings wastes. Sci Total Environ. 2018 Nov 1;640-641:1320-1331. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.05.385. Epub 2018 Jun 18.
10.

Kucharska K, Łukajtis R, Słupek E, Cieśliński H, Rybarczyk P, Kamiński M. Hydrogen Production from Energy Poplar Preceded by MEA Pre-Treatment and Enzymatic Hydrolysis. Molecules. 2018 Nov 20;23(11). pii: E3029. doi:10.3390/molecules23113029.

11. Rutkiewicz-Krotewicz M., Pietrzyk-Brzezińska A.J., Wanarska M., Cieśliński H., Bujacz A., In situ random microseeding and streak seeding used for growth of crystals of cold-adapted ß-D-galactosidases: crystal structure of ßDG from Arthrobacter 32cB, Crystals, 2018, 8, 13, doi:10.3390/cryst8010013.
12. Kucińska-Lipka, J., Gubanska, I., Pokrywczynska, M., Ciesliński, H., Filipowicz, N., Drewa, T., Janik, H.Polyurethane porous scaffolds (PPS) for soft tissue regenerative medicine applications. Polymer Bulletin (2018) 75, (5), 1957-1979.
13. Hejna, A., Piszcz-Karaś, K., Filipowicz, N., Cieśliński, H., Namieśnik, J., Marć, M., Klein, M., Formela, K.Structure and performance properties of environmentally-friendly biocomposites based on poly(?-caprolactone) modified with copper slag and shale drill cuttings wastes. Science of the Total Environment (2018) 640-641, 1320-1331

2017

1

Wołoszyn A, Kotłowski R. A universal method for the identification of genes encoding amatoxins and phallotoxins in poisonous mushrooms. Rocz Panstw Zakl Hig. 2017;68(3):247-251.

http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/pobierz-artykul?id=1189

2

Kotłowski R. Identyfikacja 20 nowych rejonów zmiennych w genomach Staphylococcus aureus przydatnych do genotypowania koagulazo-dodatnich gronkowców. Med. Dośw. Mikrobiol., 2017, 69: 93 - 103

http://www.medmikro.org/identification-of-20-new-variable-regions-in-the-genomes-of-staphylococcus-aureus-useful-for-genotyping-coagulase-positive-staphylococci?lang=pl

3

Kotłowski R, Mushroom toxins. In: Toxins and Other Harmful Compounds in Foods. Ed. A. Witczak Z. Sikorski, CRC Press, 53-62. ISBN-13: 978-1-4987-4852-0.

https://www.crcpress.com/Toxins-and-Other-Harmful-Compounds-in-Foods/Witczak-Sikorski/p/book/9781498748520

4

Śpibida M, Krawczyk B, Zalewska-Piątek B, Piątek R, Wysocka M, Olszewski M. Fusion of DNA-binding domain of Pyrococcus furiosus ligase with TaqStoffel DNA polymerase as a useful tool in PCR with difficult targets. Appl Microbiol
Biotechnol. 2017 Nov 4. doi: 10.1007/s00253-017-8560-6.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-017-8560-6

5

Olszewski M, Śpibida M, Bilek M, Krawczyk B. Fusion of Taq DNA polymerase with single-stranded DNA binding-like protein of Nanoarchaeum equitans-Expression and characterization. PLoS One. 2017 Sep 1;12(9):e0184162. doi:
10.1371/journal.pone.0184162.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184162

6

Śpibida M, Krawczyk B, Olszewski M, Kur J. Modified DNA polymerases for PCR troubleshooting. J Appl Genet. 2017 Feb;58(1):133-142. doi: 10.1007/s13353-016-0371-4.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5243913/

7

Szemiako K, Śledzińska A, Krawczyk B. A new assay based on terminal restriction fragment length polymorphism of homocitrate synthase gene fragments for Candida species identification. J Appl Genet. 2017 Aug;58(3):409-414. doi: 10.1007/s13353-017-0394-5.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13353-017-0394-5

8

Krawczyk B, Śledzińska A, Piekarska A, Hellmann A, Kur J. Recurrent bowel-blood translocations of Escherichia coli with the unique virulence characteristics over three-year period in the patient with acute myeloid leukaemia - case report. J Appl Genet. 2017 Aug;58(3):415-418. doi: 10.1007/s13353-017-0393-6.

https://pdfs.semanticscholar.org/8617/eb885c60477559aa320c71d5a378f47db65c.pdf

9

Nawrot U, Kurzyk E, Arendrup MC, Mroczynska M, Wlodarczyk K, Sulik-Tyszka B, Wróblewska M, Ussowicz M, Zdziarski P, Niewinska K, Brillowska-Dabrowska A. Detection of Polish clinical Aspergillus fumigatus isolates resistant to triazoles. Med Mycol. 2017 Mar 4. doi: 10.1093/mmy/myx012.

https://academic.oup.com/mmy/article/doi/10.1093/mmy/myx012/3061826/Detection-of-Polish-clinical-Aspergillus-fumigatus

10

Górnikiewicz B, Ronowicz A, Madanecki P, Sachadyn P. Genome-wide DNA methylation profiling of the regenerative MRL/MpJ mouse and two normal strains. Epigenomics. 2017 Aug;9(8):1105-1122. doi: 10.2217/epi-2017-0009.

https://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/epi-2017-0009?journalCode=epi

11

Banasik M, Stanisławska-Sachadyn A, Hildebrandt E, Sachadyn P. In vitro affinity of Deinococcus radiodurans MutS towards mismatched DNA exceeds that of its orthologues from Escherichia coli and Thermus thermophilus. J Biotechnol. 2017 Jun 20;252:55-64. doi: 10.1016/j.jbiotec.2017.05.010.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165617302419?via%3Dihub

12

Kur-Piotrowska A, Kopcewicz M, Kozak LP, Sachadyn P, Grabowska A, Gawronska-Kozak B. Neotenic phenomenon in gene expression in the skin of Foxn1-deficient (nude) mice - a projection for regenerative skin wound healing. BMC Genomics. 2017 Jan 9;18(1):56. doi: 10.1186/s12864-016-3401-z.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5223329/

13

Kucinska-Lipka J, Gubanska I, Strankowski M, Cieśliński H, Filipowicz N, Janik H. Synthesis and characterization of cycloaliphatic hydrophilic polyurethanes, modified with l-ascorbic acid, as materials for soft tissue regeneration. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2017 Jun 1;75:671-681. doi: 10.1016/j.msec.2017.02.052.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493117305684

14

Filipowicz N, Momotko M, Boczkaj G, Pawlikowski T, Wanarska M, Cieśliński H. Isolation and Characterization of Phenol-Degrading Psychrotolerant Yeasts. Water Air Soil Pollut. 2017;228(6):210. doi: 10.1007/s11270-017-3391-8.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440478/

15

Pilipczuk J, Zalewska-Piątek B, Bruździak P, Czub J, Wieczór M, Olszewski M, Wanarska M, Nowicki B, Augustin-Nowacka D, Piątek R. Role of the disulfide bond in stabilizing and folding of the fimbrial protein DraE from uropathogenic Escherichia coli. J Biol Chem. 2017 Sep 29;292(39):16136-16149. doi:10.1074/jbc.M117.785477.

http://www.jbc.org/content/early/2017/07/24/jbc.M117.785477

2016

1

Kotłowski R. Use of Escherichia coli Nissle 1917 producing recombinant colicins for treatment of IBD patients. Med Hypotheses. 2016 Aug;93:8-10.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987716300913

2

Holec-Gąsior L, Ferra B, Czechowska J, Serdiuk IE, Krzymiński K, Kur J. A novel chemiluminescent immunoassay for detection of Toxoplasma gondii IgG in human sera. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016 Aug;85(4):422-5.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732889316301377

3

Rutkiewicz-Krotewicz M, Pietrzyk-Brzezinska AJ, Sekula B, Cieśliński H, Wierzbicka-Woś A, Kur J, Bujacz A. Structural studies of a cold-adapted dimeric β-D-galactosidase from Paracoccus sp. 32d. Acta Crystallogr D Struct Biol. 2016 Sep;72(Pt 9):1049-61.

http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S2059798316012535

4

Krawczyk B, Kur J, Stojowska-Swędrzyńska K, Śpibida M. Principles and applications of Ligation Mediated PCR methods for DNA-based typing of microbial organisms. Acta Biochim Pol. 2016;63(1):1192.

http://www.actabp.pl/pdf/1_2016/2015_1192.pdf

5

Wicka M, Wanarska M, Krajewska E, Pawlak-Szukalska A, Kur J, Cieśliński H. Cloning, expression, and biochemical characterization of a cold-active GDSL-esterase of a Pseudomonas sp. S9 isolated from Spitsbergen island soil. Acta Biochim Pol. 2016;63(1):1074.

http://www.actabp.pl/pdf/1_2016/2015_1074.pdf

6

 Podolak-Popinigis J, Ronowicz A, Dmochowska M, Jakubiak A, Sachadyn P. The methylome and transcriptome of fetal skin: implications for scarless healing. Epigenomics. 2016 Oct;8(10):1331-1345. 

http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/epi-2016-0068?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&

7

 Banasik M, Sachadyn P. A Colorimetric Microplate Assay for DNA-Binding Activity of His-Tagged MutS Protein. Mol Biotechnol. 2016 Sep;58(8-9):521-7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4992025/

8

 Górnikiewicz B, Ronowicz A, Krzemiński M, Sachadyn P. Changes in gene methylation patterns in neonatal murine hearts: Implications for the regenerative potential. BMC Genomics. 2016 Mar 15;17:231.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4791959/

9

 Krygier M, Podolak-Popinigis J, Limon J, Sachadyn P, Stanisławska-Sachadyn A. A simple modification to improve the accuracy of methylation-sensitive restriction enzyme quantitative polymerase chain reaction. Anal Biochem. 2016 May 1;500:88-90.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003269716000439

10

 Banasik M, Stanisławska-Sachadyn A, Sachadyn P. A simple modification of PCR thermal profile applied to evade persisting contamination. J Appl Genet. 2016 Aug;57(3):409-15.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963435/

11

Kobylak N., Bykowska, B., Kurzyk E., Nowicki R., Brillowska-Dąbrowska A.: PCR and real-time PCR approaches to the identification of Arthroderma otae species Microsporum canis and Microsporum audouinii/Microsporum ferrugineum. J Eur Acad Dernatol Venerol. 30 (10), s.1819-1822, (2016).

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.13681/abstract;jsessionid=9DD634608D99F327857013F6A73C9BAB.f01t01

12

Kordalewska M., Jagielski T., Brillowska-Dąbrowska A.: Rapid Assays for Specific Detection of Fungi of Scopulariopsis and Microascus Genera and Scopulariopsis brevicaulis Species. Mycopathology. 181, s.465-474, (2016).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937093/

13

Nowak-Zaleska A., Wieczor M., Czub J., Nierzwicki Ł., Kotłowski R., Mikucka A., Gospodarek E. Correlation between the number of Pro-Ala repeats in the EmrA homologue of Acinetobacter baumannii and resistance to netilmicin, tobramycin, imipenem and ceftazidime. http://dx.doi.org/10.1016/j.jgar.2016.09.004.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716516301096

14

Stojowska-Swędrzyńska K, Krawczyk B. A new assay for the simultaneous identification and differentiation of Klebsiella oxytoca strains 2016. Appl Microbiol Biotechno.

DOI: 10.1007/s00253-016-7881-1

15

Śpibida M, Krawczyk B, Olszewski M, Kur J. Modified DNA polymerases for PCR troubleshooting. J Appl Genet. 2016 Oct 28.

DOI: 10.1007/s13353-016-0371-4

2015

1 Drapała D, Holec-Gąsior L, Kur J. New recombinant chimeric antigens, P35-MAG1, MIC1-ROP1, and MAG1-ROP1, for the serodiagnosis of human toxoplasmosis. Diagn Microbiol Infect Dis 2015, Feb 7. pii: S0732-8893(15)00034-6. doi: 10.1016/j.diagmicrobio. 2015.01.018.
2

Krawczyk B, Śledzińska A, Szemiako K, Samet A, Nowicki B, Kur J. Characterisation of Escherichia coli isolates from the blood of haematological adult patients with bacteraemia: translocation from gut to blood requires the cooperation of multiple virulence factors. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015, DOI 10.1007/s10096-015-2331-z

3

Zalewska-Piątek BM, Piątek R, Olszewski M, Kur J. Identification of antigen Ag43 in uropathogenic Escherichia coli Dr+ strains and defining its role in the pathogenesis of urinary tract infections. Microbiology 2015, Mar 5. pii: mic.0.000072. doi: 10.1099/mic.0.000072.

4

Ferra B, Holec-Gasior L, Kur J. Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in farm animals (horses, swine, and sheep) by enzyme-linked immunosorbent assay using chimeric antigens. Parasitol Int 2015, 64:288-94.

5

Zalewska-Piątek B, Piątek R, Olszewski M, Kur J. 2015. Identification of antigen Ag43 in uropathogenic Escherichia coli Dr+ strains and defining its role in the pathogenesis of urinary tract infections. Microbiol. 161 (Pt 5):1034-1049.

6

Olszewski M, Balsewicz J, Nowak M, Maciejewska N, Cyranka-Czaja A, Zalewska-Piątek B, Piątek RJ, Kur J. 2015. Characterization of a single-stranded DNA-binding like protein from Nanoarchaeum equitans – a nucleic acid binding protein with a broad substrate specificity. PLoS One. 10(5):e0126563.

7

Kordalewska M., Brillowska-Dąbrowska A., Jagielski T., Dworecka-Kaszak B.: PCR and real-time PCR assays to detect fungi of Alternaria alternata species. Acta Biochimica Polonica. 62 (4), s.707-712 (2015).

8

Brillowska-Dąbrowska A., Mroczyńska M., Nawrot U., Włodarczyk K., Kurzyk E.: Examination of cyp51A and cyp51B expression level of the first Polish azole resistant clinical Aspergillus fumigatus isolate. Acta Biochimica Polonica. 62 (4), s.837-839 (2015).

9

Kobylak, N., Bykowska, B., Nowicki R., Brillowska-Dąbrowska A.: Real-time PCR approach in dermatophyte detection and Trichophyton rubrum identification. Acta Biochimica Polonica. 62 (1), s.119-122 (2015).

10

Szweda P., Gucwa K., Romanowska E., Dzierżanowska-Fangrat K., Naumiuk Ł., Brillowska-Dąbrowska A., Wojciechowska-Koszko I., Milewski S.: Mechanisms of azole resistance among clinical isolates of Candida glabrata in Poland. J Med Microbiol, 64 (6), s.610-619 (2015).

11

Kordalewska M., Brillowska-Dąbrowska A.: PCR detection of Scopulariopsis brevicaulis. Polish Journal of Microbiology. 64 (1), s.65-68 (2015).

2014

1

Stojowska K, Krawczyk B. A New Double Digestion Ligation Mediated Suppression PCR Method for Simultaneous Bacteria DNA-Typing and Confirmation of Species: An Acinetobacter sp. Model. PLoS One 2014, 9(12): e115181.

2

Kołodziejski D, Brillowska-Dąbrowska A, Bartoszek A. The extended version of restriction analysis for the examination of the ability of low-molecular-weight compounds to modify DNA in a cell-free system. Food Chem Toxicol 2014, 75C: 118-27.

3

Holec-Gąsior L, Ferra B, Hiszczyńska-Sawicka E, Kur J. The optimal mixture of Toxoplasma gondii recombinant antigens (GRA1, P22, ROP1) for diagnosis of ovine toxoplasmosis. Vet Parasitol 2014, 206(3-4): 146-52.

4

Markiewicz M, Henke J, Brillowska-Dąbrowska A, Stolte S, Łuczak J, Jungnickel C. Bacterial consortium and axenic cultures isolated from activated sewage sludge for biodegradation of imidazolium-based ionic liquid. Int J Env Sc  Technol 2014, 7: 1919-28.

5

Bansik M, Sachadyn P. Conserved motifs of MutL proteins. Mutat Res Fundam Mol Mech Mutagen  2014, 769: 69-79.

6

Wawer J, Krakowiak J, Szociński M, Lustig Z, Olszewski M, Szostak K, Inhibition of formation of hen egg lysozyme by trimethylamine N-oxide at low pH. Int J Biol Macromol 2014, 70: 214-21.

7

Szweda P, Gucwa K, Naumiuk L, Romanowska E, Dzierżanowska-Fangrat K, Brillowska-Dąbrowska A, Wojciechowska-Koszko I, Milewski S. Evaluation of possibilities in identification and susceptibility testing for Candida glabrata clinical isolates with the Integral System Yeast Plus (ISYP). Acta Microbiol et Immunol Hungar 2014, 2: 161-172.

8

Dąbrowska I, Dworecka-Kaszak B, Brillowska-Dąbrowska A. The use of a one-step PCR method for the identification of Microsporum canis and Trichophyton mentagrophytes infection of pets. Acta Biochim Pol 2014, 2: 375-378.

http://www.actabp.pl/pdf/2_2014/375.pdf

9 Pawlak-Szukalska A, Wanarska M, Popinigis TP, Kur J. A novel cold-active β-D-galactosidase with transglycosylation activity from the Antarctic Arthrobacter sp. 32cB–gene cloning, purification and characterization. Process Biochem 2014, 49: 2122–33.

10

Olszewski M, Nowak M, Cyranka-Czaja A, Kur J. Identification and characterization of single-stranded DNA-binding protein from the facultative psychrophilic bacteria Pseudoalteromonas haloplanktis. Microbiol Res 2014, 169: 139-47.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501313001213

11

Drapała D, Holec-Gąsior L, Kur J, Ferra B, Hiszczyńska-Sawicka E, Lautenbach D. A new human IgG avidity test, using mixtures of recombinant antigens (rROP1, rSAG2, rGRA6), for the diagnosis of difficult-to-identify phases of toxoplasmosis. Diagn Microbiol Infect Dis 2014, 79(3): 342-6.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732889314001151

12

Nowak M, Olszewski M, Śpibida M, Kur J. Characterization of single-stranded DNA-binding proteins from the psychrophilic bacteria Desulfotalea psychrophila, Flavobacterium psychrophilum, Psychrobacter arcticus, Psychrobacter cryohalolentis, Psychromonas ingrahamii, Psychroflexus torquis, and Photobacterium profundum. BMC Microbiol 2014; 14:91.

http://www.biomedcentral.com/1471-2180/14/91

13

Klein G, Kobylak N, Lindner B, Stupak A, Raina S. Assembly of lipopolysaccharide in Escherichia coli requires the essential LapB heat shock protein. J Biol Chem 2014, 289(21): 14829-53.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assembly+of+lipopolysaccharide+in+Escherichia+coli+requires+the+essential+LapB+heat+shock
+protein

2013

1

Bartasun P, Cieśliński H, Bujacz A, Wierzbicka-Woś A, Kur J. A study on the interaction of rhodamine B with methylthioadenosine phosphorylase protein sourced from an Antarctic soil metagenomic library. PLoS One 2013, 8(1): 1-11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3561333/

2

Brillowska-Dąbrowska A, Michałek E, Saunte D, Nielsen S, Arendrun M. PCR test for Microsporum canis identification. Med Mycol 2013, 51(6): 576-579.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13693786.2012.755741

3

Dąbrowski S, Brillowska-Dąbrowska A, Ahring B. Recombinant termostable AP exonuclease from Thermoanaerobacter tengcongensis. Cloning, expression, purification, properties and PCR application. Pol J Microbiol 2013, 62(2): 121-129.

http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol6222013121.pdf

4

Górnikiewicz B, Ronowicz A, Podolak-Popinigis J, Madanecki P, Stanisławska-Sachadyn A, Sachadyn P. Epigenetic basis of regeneration: analysis of genomic DNA methylation profiles in the MRL/MpJ mouse. DNA Res 2013, 20(6): 605-621.

http://dnaresearch.oxfordjournals.org/content/20/6/605.long

5

Holec-Gąsior L, Drapała D, Dominiak-Górski B, Kur J. Epidemiological study of Toxoplasma gondii infection among cattle in Northern Poland. Ann Agric Environ Med 2013, 20(4): 653-656.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Epidemiological+study+of+Toxoplasma+gondii+infection+among+cattle+in+Northern+Poland

6

Holec-Gąsior L. Toxoplasma gondii recombinant antigens as tools for serodiagnosis of human toxoplasmosis: current status of studies. Clin Vaccine Immunol 2013, 20(9): 1343-1351.

http://cvi.asm.org/content/20/9/1343.long

7

Klein-Raina G, Muller-Loennies S, Lindner B, Kobylak N, Brade H, Raina S. Molecular and structural basis of inner core lipopolysaccharide alterations in Escherichia coli: incorporation of glucuronic acid and phosphoethanolamine in the heptose region. J Biol Chem 2013, 288(12): 8111-8127.

http://www.jbc.org/content/288/12/8111.long

8

Olchawa A, Krawczyk B, Brillowska-Dąbrowska A. New PCR test for detection of Candida glabrata based on the molecular target chosen by the RAPD technique. Pol J Microbiol 2013, 62(1): 81-84.

http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol6212013081.pdf

9

Piątek R, Zalewska-Piątek B, Dzierzbicka K, Makowiec S, Pilipczuk J, Szemiako K, Cyranka A, Wojciechowski M. Pilicides inhibit the FGL chaperone/usher assisted biogenesis of the Dr fimbrial polyadhesin from uropathogenic Escherichia coli. BMC Microbiol 2013, 13:131-152.

http://www.biomedcentral.com/1471-2180/13/131

10

Samet A, Śledzińska A, Krawczyk A, Hellmann A, Nowicki S, Kur J, Nowicki B. Leukemia and risk of recurrent Escherichia coli bacteremia: genotyping implicates E. coli translocation from the colon to the bloodstream. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013, 32(11): 1393-1400.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10096-013-1886-9

11

Szemiako K, Krawczyk B, Samet A, Śledzińska A, Nowicki B, Nowicki S, Kur J. A subset of two adherence systems, acute pro-inflammatory pap genes and invasion coding dra, fim, or sfa, increases the risk of Escherichia coli translocation to the bloodstream. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013, 32(12): 1579-1582.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10096-013-1913-x

12

Wierzbicka-Woś A, Bartasun P, Cieśliński H, Kur J. Cloning and characterization of a novel cold-active glycoside hydrolase family 1 enzyme with beta-glucosidase, beta-fucosidase and beta-galactosidase activities. BMC Biotechnol 2013, 13(22): 1-12.

http://www.biomedcentral.com/1472-6750/13/22

13

Zalewska-Piątek B, Wilkanowicz S, Bruździak P, Piątek R, Kur J. Biochemical characteristic of biofilm of uropathogenic Escherichia coli Dr+ strains. Microbiol Res 2013, 168(6): 367-78.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501313000025

14

Holec-Gąsior L, Drapała D. Diagnostyka toksoplazmozy u kobiety ciężarnej, płodu i noworodka — stan obecny i nowe możliwości. Forum Medycyny Rodzinnej 2013, 7(4): 176-184.

15

Marszałkowska M, Olszewski M, Bil M, Kreft Ł. A new division of bacterial UvrA homologues. BioTechnologia 2013, 94(1): 54-56.

2012

1

Wanarska M, Kur J. A method for the production of D-tagatose using a recombinant Pichia pastoris strain secreting beta-D-galactosidase from Arthrobacter chlorophenolicus and a recombinant L-arabinose isomerase from Arthrobacter sp. 22c. Microb Cell Fact 2012, 11(113): 1-15.

http://www.microbialcellfactories.com/content/11/1/113

2

Liebschner D, Brzeziński K, Dauter M, Dauter Z, Kur J, Olszewski M. Dimeric structure of the N-terminal domain of PriB protein from Thermoanaerobacter tengcongensis solved ab initio. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 2012, 68: 1680-1689.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3498933/

3

Holec-Gąsior L, Ferra B, Drapała D. MIC1-MAG1-SAG1 chimeric protein, a most effective antigen for detection of human toxoplasmosis. Clin Vaccine Immunol  2012, 19(12): 1977-1979.

http://cvi.asm.org/content/19/12/1977.long

4

Holec-Gąsior L, Ferra B, Drapała D, Lautenbach D, Kur J. A new MIC1-MAG1 recombinant chimeric antigen can be used instead of the Toxoplasma gondii lysate antigen in serodiagnosis of human toxoplasmosis. Clin Vaccine Immunol 2012, 19(1): 57-63.

http://cvi.asm.org/content/19/1/57.long

5

Hiszczyńska-Sawicka E, Li H J, Boyu Xu, Akhtar M, Holec-Gasior L, Kur J, Bickerstaffe R, Stankiewicz M. Induction of immune responses in sheep by vaccination with liposome-entrapped DNA complexes encoding Toxoplasma gondii MIC3 gene. Pol J Vet Sci 2012, 15(1): 3-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Induction+of+immune+responses+in+sheep+by+vaccination+with+liposome-entrapped+DNA+complexes+encoding+Toxoplasma+gondii+MIC3+gene

6

Bartasun P, Cieśliński H, Kur J. An examination of an Antarctic soil metagenomic-derivate putative methylthioadenosine phosphorylase gene as a novel reporter gene for promoter trapping. J. Gen Appl Microbiol 2012, 58: 387-395.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgam/58/5/58_387/_article

7

Wanarska M, Kur J. A method for the production of D-tagatose using a recombinant Pichia pastoris strain secreting β-D-galactosidase from Arthrobacter chlorophenolicus and a recombinant L-arabinose isomerase from Arthrobacter sp. 22c. Microb Cell Fact 2012, 11: 113.

http://www.microbialcellfactories.com/content/11/1/113

8

Chiers K, Deschaght P, De Baere T, Dąbrowski S, Kotłowski R, De Clercq D, Ducatelle R, Vaneechoutte M. Isolation and identification of Mycobacterium avium subspecies silvaticum from a horse. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2012, 35(4): 303-307.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147957112000124

9

Szweda P, Schielmann M, Kotłowski R, Gorczyca G, Zalewska M, Milewski S. Peptidoglycan hydrolases-potential weapons against Staphylococcus aureus. Appl Microbiol Biotechnol 2012, 96(5): 1157-74.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3492699/

10

Holec-Gąsior L, Drapała D. Awidność przeciwciał IgG jako ważny test diagnostyczny w rozpoznawaniu aktywnej toksoplazmozy – stan obecny i nowe możliwości. Forum Medycyny Rodzinnej  2012, 6: 78-81.

11

Brillowska-Dąbrowska A, Sinecka A. Molecular detection of Candida krusei. Int J of Micr Res 2012, 3( 8): 275-277.

2011

1

Wierzbicka-Woś A, Cieśliński H, Wanarska M, Kozłowska-Tylingo K, Hildebrandt P, Kur J. A novel cold-active beta-D-galactosidase from the Paracoccus sp. 32d - gene cloning, purification and characterization. Microb Cell Fact 2011, 10(1): 108.

http://www.microbialcellfactories.com/content/10/1/108

2

Holec-Gąsior L, Ferra B, Drapała D, Lautenbach D, Kur J. A new MIC1-MAG1 recombinant chimeric antigen can be used instead of the Toxoplasma lysate antigen in the serodiagnosis of human toxoplasmosis. Clin Vaccine Immunol 2011, 19: 57-63.

http://cvi.asm.org/content/19/1/57.long

3

Hiszczyńska-Sawicka E, Li H, Xu J, Holec-Gąsior L, Kur J, Sedcole R, Bickerstaffe R, Stankiewicz M. Modulation of immune response to Toxoplasma gondii in sheep by immunization with a DNA vaccine encoding ROP1 antigen as a fusion protein with ovine CD154. Vet Parasitol 2011, 183: 72-8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Modulation+of+immune+response+to+Toxoplasma+gondii+in+sheep+by+immunization+with
+a+DNA+vaccine+encoding+ROP1+antigen+as+a+fusion+protein+with+ovine+CD154
.

4

Piątek R, Bruździak P, Zalewska-Piątek B, Wojciechowski M, Namieśnik J, Kur J. Analysis of the unique structural and physicochemical properties of the DraD/AfaD invasin in the context of its belonging to the family of chaperone/usher type fimbrial subunits. BMC Struct Biol 2011, 11: 25.

http://www.biomedcentral.com/1472-6807/11/25

5

Wanarska M, Krawczyk B, Hildebrandt P, Kur J. RecA proteins from Deinococcus geothermalis and Deinococcus murrayi - cloning, purification and biochemical characterisation. BMC Mol Biol 2011, 12: 17.

http://www.biomedcentral.com/1471-2199/12/17

6

Hiszczyńska-Sawicka E, Olędzka G, Holec-Gąsior L, Li H, Xu J, Sedcole R, Kur J, Bickerstaffe R, Stankiewicz M. Evaluation of immune responses in sheep induced by DNA immunization with genes encoding GRA1, GRA4, GRA6 and GRA7 antigens of Toxoplasma gondii. Vet Parasitol 2011, 177: 281-9.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401710006977

7

Śledzińska A, Mielech A, Krawczyk B, Samet A, Nowicki B, Nowicki S, Jankowski Z, Kur J. Fatal sepsis in a pregnant woman with pyelonephritis caused by Escherichia coli bearing Dr and P adhesins: diagnosis based on postmortem strain genotyping. BJOG 2011, 118: 266-269.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2010.02732.x/abstract

8

Krawczyk B, Leibner-Ciszak J, Stojowska K, Kur J. The new LM-PCR/Shifter method for the genotyping of microorganisms based on the use of a class IIS restriction enzyme and ligation-mediated PCR. J Microbiol Biotechnol 2011, 21: 1336-44.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22210622

9

Paradziej-Łukowicz J, Skwarska A, Peszyńska-Sularz G, Brillowska-Dąbrowska A, Konopa J. Anticancer imidazoacridinone C-1311 inhibits hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α), vascular endothelial growth factor (VEGF) and angiogenesis. Cancer Biol Ther 2011, 12: 586-97.

https://www.landesbioscience.com/journals/cbt/article/15980/

10

Klein G, Lindner B, Brade H, Raina S.  Molecular basis of lipopolysaccharide heterogeneity in Escherichia coli: envelope stress-responsive regulators control the incorporation of glycoforms with a third 3-deoxy-α-D-manno-oct-2-ulosonic acid and rhamnose. J Biol. Chem 2011, 286: 42787-807.

http://www.jbc.org/content/286/50/42787.long

11

Brade L, Heine H, Raina S, Klein G, di Padova F, Brade H, Müller-Loennies S. Immunization of rabbits with an anti-idiotypic antibody against the broadly cross-reactive monoclonal antibody WN1 222-5 induces a core-type restricted endotoxin-neutralizing immune response. Innate Immun 2011,  18(2): 279-293.

http://ini.sagepub.com/content/18/2/279.long

12

Zalewska-Piątek B. Urinary tract infections of Escherichia coli strains of chaperone-usher system. Pol J Microbiol 2011, 60(4): 279-285.

http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol6042011279.pdf

13

Holec-Gąsior L, Kur J. Nowe testy diagnostyczne oparte o antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii do wykrywania oraz różnicowania fazy wczesnej i przewlekłej toksoplazmozy. Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji 2011, tom 1: 39-47.

2010

1

Zalewska-Piątek B, Kur M, Wilkanowicz S, Piątek R, Kur J. The DraC ucher in Dr fimbriae biogenesis of uropathogenic E. coli Dr+ strains. Arch Microbiol 2010, 192: 351-363. 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00203-010-0564-x

2

Holec-Gąsior L, Kur J, Hiszczyńska-Sawicka E, Drapała D, Dominiak-Górski B,  Pejsak Z. Application of recombinant antigens in serodiagnosis of swine toxoplasmosis and prevalence of Toxoplasma gondii infection among pigs in Poland. Pol J Vet Sci 2010, 13: 457-464.

3

Hiszczyńska-Sawicka E, Akhtar M, Kay GW, Holec-Gąsior L, Bickerstaffe R, Kur J, Stankiewicz M. The immune responses of sheep after DNA immunization with, Toxoplasma gondii MAG1 antigen-with and without co-expression of ovine interleukin 6. Vet Immunol Immunopathol 2010, 136: 324-9.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710000905

4

Holec-Gąsior L, Kur J. Toxoplasma gondii: Recombinant GRA5 antigen for detection of immunoglobulin G antibodies using enzyme-linked immunosorbent assay. Exp Parasitol 2010, 124: 272-8.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014489409002987

5

Piątek R, Bruździak P, Wojciechowski M, Zalewska-Piątek B, Kur J. The noncanonical disulfide bond as the import stabilizing element of the immunoglobulin fold of the Dr fimbrial DraE subunit. Biochemistry 2010, 49: 1460-1468.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bi901896b

6

Sachadyn P. Conservation and diversity of MutS proteins. Mutat Res. 2010, 694: 20-30.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0027510710002356

7

Olszewski M, Grot A, Wojciechowski M, Nowak M, Mickiewicz M, Kur J. Characterization of exceptionally thermostable single-stranded DNA-binding proteins from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana. BMC Microbiol  2010, 10: 260. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2180/10/260

8

Brillowska-Dąbrowska A, Bergman O, Jensen I, Jarlov J, Arendrup MC. Typing of Candida isolates from patients with invasive infection and concomitant colonization. Scand J Infect Dis 2010, 42: 109-113. 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00365540903348336

9

Brillowska-Dąbrowska A, Nielsen S.S, Nielsen H.V, Arendrup M.C. Optimized 5-hour multiplex PCR test for the detection of tinea unguium: performance in a routine PCR laboratory. Med  Mycol  2010, 48: 365-372.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13693780903531579

11

Hiszczyńska-Sawicka E, Li H, Xu JB, Olędzka G, Kur J, Bicherstaffe R, Stankiewicz M. Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations. Exp Parasitol 2010, 124: 365-372.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014489409003191

12

Leibner-Ciszak J, Dobrowolska A, Krawczyk B, Kaszuba A, Stączek P. Evaluation of PCR MP method for intra-species differentiation of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale. J Med Microbiol  2010, 59: 185-192.

13

Brillowska-Dąbrowska A, Świerkowska A, Saunte DM, Arendrup MC. Diagnostic PCR tests for Microsporum audouinii, M. canis and Trichophyton infections. Med Mycol 2010, 48: 486-490.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13693780903312454

14

Li B, Olędzka G, McFarlane RG, Spellerberg MB, Smith SM, Gelder FB, Kur J, Stankiewicz M. Immunological response of sheep to injections of plasmids encoding Toxoplasma gondii SAG1 and ROP1 genes. Parasite Immunol  2010, 32: 671-683.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3024.2010.01228.x/abstract

15

Holec-Gąsior L, Lautenbach D, Drapała D, Kur J. Prawidłowe rozpoznanie toksoplazmozy u kobiet ciężarnych - ważność badań diagnostycznych oraz nowe możliwości. Forum Medycyny rodzinnej  2010, 4(4): 255-262.

16

Holec-Gąsior L, Drapała D, Lautenbach D, Kur J. Toxoplasma gondii: Usefulness of  ROP1 Recombinant Antigen in an Immunoglobulin G avidity Assay for Diagnosis of Acute Toxoplasmosis in Humans. Pol J Microbiol  2010, 59(4): 307-310.

http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol5942010307.pdf

2009

1

Makowski K,  Białkowska A, Olczak J, Kur J, Turkiewicz M. Antarctic, cold-adapted -galactosidase of Pseudoalteromonas sp. 22b as an effective tool for alkyl galactopyranosides synthesis. Enz Microb Tech 2009, 44: 59–64.

2

Holec-Gąsior L, Kur J, Hiszczyńska-Sawicka E. GRA2 and ROP1 recombinant antigens as potential markers for detection of Toxoplasma gondii-specific immunoglobulin G in human with acute toxoplasmosis. Clin Vac Immunol 2009, 16: 510-4.

http://cvi.asm.org/content/16/4/510.long

3

Kur J, Holec-Gąsior L, Hiszczyńska-Sawicka E. Current status of toxoplasmosis vaccine development. Expert Rev Vaccines 2009, 8: 791-808.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1586/erv.09.27

4

Naviaux RK, Le TP, Bedelbaeva K, Leferovich J, Gourevitch D, Sachadyn P, Zhang XM, Clark L, Heber-Katz E. Retained features of embryonic metabolism in the adult MRL mouse. Mol Genet Metab 2009, 96: 133-44.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096719208004423

5

Leibner-Ciszak J, Dobrowolska A, Krawczyk B, Kaszuba A, Stączek P. Evaluation of PCR MP method for intra-species differentiation of Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale. J Med Microbiol 2009, 59: 185-192.

6

Krawczyk B, Leibner-Ciszak J, Nowak M, A. Mielech, J. Kur. PCR melting profile (PCR MP) - a new tool for differentiation of Candida albicans strains. BMC Infec Dis  2009, 9(1): 177.

http://www.biomedcentral.com/1471-2334/9/177

7

Hildebrandt P, Wanarska M, Kur J. A new cold-adapted beta-D-galactosidase from the Antarctic Arthrobacter sp. 32c – gene cloning, overexpression, purification and properties. BMC Microbiol 2009, 9, 151: 1-11.

http://www.biomedcentral.com/1471-2180/9/151

8

Werbowy K, Cieśliński H, Kur J. Characterization of a cryptic plasmid pSFKW33 from Shewanella sp 33B. Plasmid  2009, 62: 44-9.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147619X09000298

9

Stojowska K, Krawczyk B, Kałużewski S, Kur J. Retrospective analysis of the genetic diversity of Klebsiella oxytoca isolated in Poland over a 50-year period. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2009, 28: 1263-6.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10096-009-0768-7

11

Sachadyn P, Stanisławska-Sachadyn A, Kabat EM, Zielińska A, Kur J. A cryptic ribosome binding site, false signals in reporter systems and avoidance of protein translation chaos. J  Biotechnol 2009, 143: 169-72.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165609002776

12

Białkowska A, Cieśliński H, Nowakowska K, Kur J, Turkiewicz M. A new beta-galactosidase with a low temperature optimum isolated from the Antarctic Arthrobacter  sp. 20B: gene cloning, purification and characterization. Arch Microbiol 2009, 191: 825-35.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00203-009-0509-4

13

Holec-Gąsior L, Kur J. Toxoplasma gondii: Recombinant GRA5 antigen for detection of immunoglobulin G antibodies using enzyme-linked immunosorbent assay. Exp Parasitol 2009, 124(3): 272-278.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014489409002987

14

Cieśliński H, Długołęcka A, Kur J, Turkiewicz M. An MTA phosphorylase gene discovered in the metagenomic library derived from Antarctic top soil during screening for lipolytic active clones confers strong pink fluorescence in the presence of rhodamine B. FEMS Microbiol Lett  2009, 299: 232-40.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-6968.2009.01756.x/abstract

15

Długołęcka A, Cieśliński H, Bruździak P, Gottfried K, Kur J. Purification and biochemical characteristic of a cold-active recombinant esterase Pseudoalteromonas sp.643A under denaturing conditions. Pol J Microbiol  2009, 58: 211-8.

http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol5832009211.pdf

16

Brzuszkiewicz A, Nowak E, Dauter Z, Dauter M, Cieśliński H, Długołęcka A, Kur J. Structure of EstA esterase from psychrotrophic Pseudoalteromonas sp. 643A covalently inhibited by monoethylphosphonate. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun 2009, 65: 862-5.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795586/

17

Piątek R, Bruździak P, Zalewska-Piątek B, Kur J, Stangret J. Preclusion of irreversible destruction of Dr adhesion structures by a high activation barrier for the unfolding stage of the fimbrial DraE subunit. Biochemistry  2009, 48: 11807-16.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bi900920k

18

Cieśliński H, Białkowska A, Tkaczuk K, Długołęcka A, Kur J, Turkiewicz M. Identification and molecular modeling of a novel lipase from an Antarctic soil metagenomic library. Pol J Microbiol 2009, 58: 199-204.

http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol5832009199.pdf

19

Stojowska K, Krawczyk B, Kałużewski S. Usefulness of PCR melting profile method for genotyping analysis of Klebsiella oxytoca isolates from patients of a single hospital unit. Pol J Microbiol  2009, 58: 247-53.

http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol5832009247.pdf

20

Zalewska-Piątek B, Wilkanowicz S, Piątek R, Kur J. Biofilm formation as a virulence determinant of uropathogenic Escherichia coli Dr+ strains. Pol J Microbiol 2009, 58: 223-9.

http://www.pjm.microbiology.pl/archive/vol5832009223.pdf

21

Brillowska-Dąbrowska A, Bergmann O, Jensen IM, Jarløv JO, Arendrup MC. Typing of Candida isolates from patients with invasive infection and concomitant colonization. Scand J Infect Dis  2009, 42( 2):  109-113.

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ed420850-baee-47d1-8917-3f7b48738c43%40sessionmgr4005&vid=2&hid=4201

22

Hiszczyńska-Sawicka E, Hong L, Xu JB, Olędzka G, Kur J, Bickerstaffe R, Stankiewicz M. Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations. Exp Parasitol 2009, 124(4): 365-372.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014489409003191

23

Brillowska-Dabrowska A, Świerkowska A, Saunte DM, Arendrup MC. Diagnostic PCR tests for Microsporum audouinii, M. canis and Trichophyton infections. Med Mycol 2009,  3: 486-490.

24

Hiszczyńska-Sawicka E, Holec-Gąsior L, Kur J. Szczepionki DNA i antygeny rekombinantowe w prewencji zarażeń Toxoplasma gondii – aktualny stan badań. Wiad. Parazytol 2009, 55: 125-39.

25

Brillowska-Dąbrowska A. Nowoczesne metody diagnostyki zakażeń dermatofitowych w rutynowej praktyce laboratoryjnej. Mikologia Lekarska 2009, 16: 47-9.

26

Holec-Gąsior L, Kur J.  Badania epidemiologiczne populacji kobiet gminy Przodkowo w kierunku toksoplazmozy. Przegl Epidemiol  2009, 63: 311-6.

27

Olszewski M, Filipkowski P. Benzonase--possibility of practical application. Postępy Biochemii  2009,  55: 21-4.