Harmonogram najbliższych seminariów

 

25.04.2019 - Robert Bajko z Centrum Transferu Technologii - Wsparcie CTWiT dla komercjalizacji wynalazków pracowników naukowych PG;

 

 09.05.2019 - Rafał Piątek – temat nie został podany;

 

23.05.2019 - Beata Krawczyk – Rola czynników wirulencji K. pneumonia w ZUM u pacjentów po transplantacji nerki;

 

06.06.2019 - Bartek Ferra - Badanie aktywności immunogennej i ochronnej rekombinantowych tri- i tetrawalentnych antygenów chimerycznych Toxoplasma gondii;

 

13.06.2019 - Paweł Sosnowski - Raport ze stażu naukowego w dziedzinie neuroregeneracji w Narodowym Instytucie Nauk o Zdrowiu (NHRI) na Tajwanie.