Tematy prac inżynierskich na lata 2018/2019

LP Temat pracy inżynierskiej Promotor
1 Metabolomika jako obiecujące narzędzie w diagnostyce i prognozowaniu choroby (2 osoby). Dr hab. Beata Krawczyk, prof. ndzw. PG
2 Metody chemiluminescencyjne stosowane w diagnostyce chorób infekcyjnych i inwazyjnych. Dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior
3 Najczęstsze rodzime i zawlekane inwazje pasożytnicze człowieka. Dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior
4 Antygeny rekombinantowe Borrelia burgdorferi o użyteczności diagnostycznej. Dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior
5 Opracowanie nowej metody genotypowania szczepów Enterococccus faecium w oparciu o analizę porównawczą całych genomów. Dr hab. inż. Roman Kotłowski
6 Opracowanie nowej metody genotypowania szczepów Enterococccus fecalis w oparciu o analizę porównawczą całych genomów. Dr hab. inż. Roman Kotłowski
7 Grypa jako choroba zakaźna wywoływana przez podlegającego zmienności genetycznej wirusa grypy. Dr hab. Beata Zalewska-Piątek
8 Alternatywne formy terapii zakażeń dróg moczowych powodowanych przez uropatogenne szczepy E. coli w stosunku do tradycyjnej antybiotykoterapii. Dr hab. Beata Zalewska-Piątek
9 Zakażenia u kobiet ciężarnych i noworodków wywoływane przez wirusa Herpes simplex (HSV) – epidemiologia, diagnostyka, formy leczenia i zapobiegania zakażeniom. Dr hab. Beata Zalewska-Piątek
10 Mechanizmy patogenności uropatogennych szczepów E. coli warunkujące trwałość i przeżywalność bakterii w nabłonku dróg moczowych. Dr hab. inż Rafał Piątek
11 Furagina – przyczyny wysokiej skuteczności w terapii infekcji dróg moczowych. Dr hab. inż Rafał Piątek
12 Mostek disiarczkowy w strukturze białek typu immunoglobulinowego – powiązanie lokalizacji ze stabilnością i mechanizmem fałdowania białek. Dr hab. inż. Rafał Piątek
13 Enzymy nowej generacji – białka fuzyjne o unikalnych właściwościach aplikacyjnych. Dr inż Marcin Olszewski
14 Identyfikacja oraz porównanie genów kodujących nukleazy DNA/RNA mikroorganizmów psychrofilnych. Dr inż Marcin Olszewski
15 Zastosowanie prokariotycznych nukleaz w biotechnologii molekularnej. Dr inż Marcin Olszewski
16 Biodegradacja wybranych polimerów syntetycznych – stan obecny i perspektywy. Dr hab. inż. Hubert Cieśliński
17 Biotechnologiczna produkcja niskokalorycznych środków słodzących (studium literaturowe). Dr inż. Marta Wanarska
18 Enzymy rozkładające chitynę - źródła, charakterystyka i możliwości zastosowania (studium literaturowe). Dr inż. Marta Wanarska
19 Możliwości produkcji bioetanolu z niekonwencjonalnych surowców (studium literaturowe). Dr inż. Marta Wanarska
20 Propozycja nowego leku/terapii regeneracyjnej w postaci projektu krajowego zgłoszenia patentowego. Dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. ndzw. PG
21 Analiza profili transkryptomicznych z linii komórkowych. Dr inż. Anna Stanisławska-Sachadyn
22 Charakterystyka i diagnostyka grzybów z rodzaju Rhizopus. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska Prof. ndzw. PG
23 Diagnostyka grzybic układowych zwierząt. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska Prof. ndzw. PG
24 Grzyby Blastomyces dermatitidis i Coccidioides  immitis - charakterystyka i diagnostyka. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska Prof. ndzw. PG
25 Grzyby Cryptococcus neoformans - charakterystyka i diagnostyka. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska Prof. ndzw. PG
26 Chitynazy - rodzaje, własności, zastosowanie oraz metody produkcji. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska Prof. ndzw. PG
27 Keratynazy - rodzaje, własności, zastosowanie oraz metody produkcji. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska Prof. ndzw. PG