Zgłoszenia patentowe:

2016

13

P 416813 z dnia 18.04.2016 „Sole estrów arylowych N-podstawionych kwasów akrydynylo-9-karboksylowych, estry arylowe N-podstawionych kwasów akrydano-9-karboksylowych, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie”. Krzymiński K, Czechowska J, Serdiuk I, Karska N, Kur J, Holec-Gąsior L, Ferra B, Kasprzykowski F. Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański

2014

12

P.407389 z dnia 04.03.2014, "Sposób selektywnego wychwytywania fragmentów DNA zawierających niesparowane zasady przez białko MutS immobilizowane w fazie stałej oraz ich kolorymetrycznego oznaczenia i ilościowej analizy."  Sachadyn P, Podolak-Popinigis JW, Banasik MK. politechnika Gdańska.

11

P 407475 z dnia 10.03.2014, „β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. S3*, β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB, sekwencje nukleotydowe szczepu Arthrobacter sp. S3* i Arthrobacter sp. 32cB kodujące β-D-galaktozydazę oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, galaktooligosacharydów, hetero oligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych z wykorzystaniem tych enzymów.” Pawlak A, Wanarska M, Popinigis A, Kur J. Politechnika Gdańska.

 

2013

10

P 407389 z dnia 14.01.2013, „Sposób selektywnego wychwytywania fragmentów DNA zawierających niesparowane zasady przez białko MutS im mobilizowane w fazie stałej oraz ich kolorymetrycznego oznaczenia i ilościowej analizy”. Sachadyn P, Podolak J, Banasik M. Politechnika Gdańska.

 

2011

9

P 397103 z dnia 23.11.2011, „Sekwencja DNA, startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych NcoI i EcoRI, plazmid ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli TOP10/F’ i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania termo stabilnego białka SSB-podobnego Nanoarchaeum equitans Kin4-M”. Olszewski M., Balsewicz J., Nowak M., Kur J., Maciejewska N. Rekord 091367. Politechnika Gdańska.

8

P 397105 z dnia 23.11.2011, „Sekwencja DNA, startery oligonukleinowe, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych NcoI i HindIII, plazmid ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli TOP10/F’ i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka SSB-podobnego Pseudoalteromonas haloplanktis (CIP 108707).” Olszewski M., Nowak M., Kur J. Rekord 091375.Politechnika Gdańska.

7

P 397104 z dnia 23.11.2011, „Sekwencja DNA, startery oligonukleinowe, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych NcoI i HindIII, plazmid ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli TOP10/F’ i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka SSB-podobnego Psychrobacter arcticus (DSM 17307).” Olszewski M., Nowak M., Kur J. Rekord 091368. Politechnika Gdańska.

6

P 395727 z dnia 21.07.2011, „Sposób genetycznego różnicowania i identyfikacji drobnoustrojów oraz zestaw diagnostyczny do genetycznego różnicowania i identyfikacji wybranych gatunków Acinetobacter.” Krawczyk B., Stojowska K. Rekord 091363. Politechnika Gdańska.

2010

5

US 2010/0311041 A1  Międzynarodowy z dnia 9.12.2010 PCR Diagnostics of dermatophytes and other pathogenic fungi.”  Brillowska-Dąbrowska A. Rekord 095392

2009

4

P 389110 z dnia 24.09.2009, „Sposób typowania genetycznego drobnoustrojów, adapter oligonukleotydowy do typowania genetycznego, sekwencje oligonukleotydów tworzących adaptor i sekwencje starterów”. Kur J, Leibner-Ciszak J, Krawczyk B. Rekord 083752 Politechnika Gdańska.

3

P 390074 z dnia 29.12.2009, „Sposób otrzymywania D-galaktozy z laktozy z wykorzystaniem rekombinantowego szczepu drożdży Pichia pastoris produkującego β-D-galaktozydazę Arthrobacter chlorophenolicus”, Wanarska M, Hildebrandt P, Kur J. Politechnika Gdańska.

2008

2

P386344 z dnia 24.10.2008, „Zaadaptowana do zimna β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp.32C, sposób jej otrzymywania oraz sekwencje i szczepy wykorzystywane w tym sposobie”. Hildebrandt P, Wanarska M, Kur J. Politechnika Gdańska.

2006

1

P 380658 z dnia 22.09.2006, „Sekwencja DNA, startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych NcoI i HindIII, wektor ekspresyjny, rekombinowany szczep Escherichia coli TOP10/F’ i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania termo stabilnego białka SSB-podobnego Deinococcus radiopugnans DSMZ 12027.” Kur J, Filipkowski P. Politechnika Gdańska.