Katedra Chemii, Technologii
i Biotechnologii Żywności

Adres:

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 GDAŃSK

Telefon: +48 58 347 12 46

Fax +48 58 347 26 94