Kierownik Katedry Technologii Chemicznej
prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Adres:
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel/fax: +48 58 347 20 65
e-mail: ktch@pg.edu.pl
NIP: 584-020-35-93