„Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków”

 

Politechnika Gdańska organizuje 22 czerwca br. Konferencję Węglowodory i środowisko, podsumowującą obszar badawczy 3B nt. „Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków (EKOŁUPKI)” Projektu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska - Główny Geolog Kraju Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.

Projekt realizowany jest w konsorcjum uczelni i instytutu badawczego (Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu PIB) oraz partnerów przemysłowych (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Grupa Lotos, S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o.). Liderem Projektu jest PGNiG, a Koordynatorem Naukowym Politechnika Gdańska.

Konferencję otwierają dwa wykłady ukazujące stan poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż wymagających technologii niekonwencjonalnych - wygłoszone przez cenionych specjalistów z Polski i USA. W dalszej kolejności przedstawione zostaną główne rezultaty osiągnięte w pięciu pakietach roboczych n.t. gospodarowania wodą i innymi elementami środowiska na potrzeby zabiegów szczelinowania i wydobycia węglowodorów, oczyszczania i możliwości ponownego wykorzystania płynu pozabiegowego ze szczelinowania hydraulicznego oraz zagospodarowania odpadów z wierceń i stymulacji złoża.

Konferencji towarzyszy wystawa technologii i urządzeń opracowanych, zaprojektowanych, wybudowanych i zgłoszonych do opatentowania w ramach Projektu. Podsumowanie Konferencji nastąpi podczas dyskusji panelowej na temat możliwości wykorzystania technologii środowiskowych pozyskanych w wyniku realizacji zadań badawczych w innych obszarach gospodarczych. Uczestnicy obrad otrzymają monografię przedstawiającą główne rozwiązania technologiczne i organizacyjne zaproponowane w ramach Projektu.

W Konferencji zapowiedzieli udział wysocy przedstawiciele Konsorcjantów (uczelni/instytutu i partnerów przemysłowych), władz rządowych i samorządowych oraz centrów i urzędów.

 

Serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Jan Hupka

19 kwietnia 2017

 

Program Konferencji znajduje się tutaj.

Parking przy ul Fiszera.