„Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków”

 

Projekt proponuje rozwój wybranych elementów wdrożeniowych technologii środowiska związanych z wydobyciem gazu z łupków przez zespoły naukowe AGH, INiG, PGd i PWa w nawiązaniu do działalności gospodarczej trzech firm (PGNiG, Orlen, Lotos) uczestniczących w wydobyciu niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Aspekty środowiskowe decydują o stronie ekonomicznej szczelinowania hydraulicznego i ostatecznej decyzji o podjęciu wydobycia. Szczegółowymi celami projektu są: wytworzenie algorytmu działań (metod i narzędzi), umożliwiających społeczno-ekonomiczne i zgodne z wymogami prawno-środowiskowymi gospodarowanie wodą (WP1); opracowanie modelu i map źródeł wody na potrzeby szczelinowania, logistyki transportu i magazynowania (WP2); charakterystyki fizykochemicznej w odniesieniu do składu płynu szczelinującego (WP3); rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowania i utylizacji płynów po szczelinowaniu (WP4) i technologii zagospodarowania odpadów powiertniczych (WP5).

Okres realizacji: 01.10.2013 - 30.09.2016

Projekt finansowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - I konkurs „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy” zgodnie z umową  BG1/EKOŁUPKI/13  z dnia 25.11.2013