Logo projektu CuBR

 

OPRACOWANIE WYSOKOEFEKTYWNEJ TECHNOLOGII WZBOGACANIA POLSKICH RUD MIEDZI

 

Beneficjenci:

Politechnika Wrocławska (Lider)

Instytut Metali Nieżelaznych

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Politechnika Gdańska

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

 

Wartość projektu: 10 007 678,00 PLN

Wartość dofinansowania: 10 007 678,00 PLN

Okres realizacji: 1 maja 2015 – 30 listopada 2018

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia „CuBR"