Katedra Technologii Chemicznej » Pracownicy i Doktoranci » Jan Hupka

Pracownicy

 

 

prof. dr hab. inż. JAN HUPKA, prof zw. PG

Kierownik Katedry Technologii Chemicznej

Telefon:

E-mail:

+48 58 347 19 50 (pok. 37 Ch.A)

ktch@pg.edu.pl

jhupka@pg.edu.pl

 

 

1971 r. - Stopień mgr inż.
w zakresie technologii chemicznej
specjalność: technologia związków nieorganicznych
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

1978 r. - Stopień doktora nauk technicznych
w zakresie inżynierii chemicznej
na podstawie rozprawy pt.:
Odpady kordowe jako wypełnienie koalescencyjne odolejacza ścieków przemysłowych
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

1989 r. - Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie technologii chemicznej
na podstawie rozprawy pt.:
Podstawy wykorzystania koalescencji w złożu w technologii odolejania wód odpadowych
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

1989-1996 r. - Research Associate Professor
University of Utah, Salt Lake City, USA

1992.10.01 - Profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej

od 1997 - Research Professor
University of Utah, Salt Lake City, USA

od 2001.01.10 - Profesor tytularny nauk technicznych

od 2005.09.01 do 2008.08.31 - Prodziekan ds. Rozwoju

2006.05.01 - Profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej

2007.09.01 - Kierownik Katedry Technologii Chemicznej

od 2008.09.01 do 2012.08.31 - Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

Funkcje pełnione w Politechnice Gdańskiej
Funkcje pełnione poza Politechniką Gdańską
 • Członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiego Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Politechnika Poznańska
 • Członek Rady Programowej podczas Pomorskiego EkoForum
 • Członek Naukowej Grupy Doradczej przy GK PGNiG
 • Członek Rady Redakcyjnej rocznika Physicochemical Problems of Mineral Processing
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych im R.Szewalskiego PAN
 • Członek Rady Naukowej Inżynierii Ekologicznej
 • Członek Rady Naukowej Ekologii i Techniki
 • Członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
 • Członek Redakcji Spill Science & Technology Bulletin
 • Członek Rady Programowej zespołu konsultacyjnego i doradczego I ALO w Gdyni
 • Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
 • Członek Rady Naukowej Pomorskiego Centrum Badań i Ochrony Środowiska POMCERT
 • Członek Komisji Śladowej Analizy Organicznej Chemii Analitycznej PAN
 • Członek Komisji Analizy Odpadów Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • Członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin
 • Członek zespołu recenzentów miesięcznika naukowo-technicznego CHEMIK
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2017/18: Podstawy geochemii - W (IZN-OiO)
Podstawy technologii chemicznej - W (TCh)
Surowce energetyczne i chemiczne - W (TCh)
Zagospodarowanie surowców wtórnych w budownictwie - W (ChB)
Konsultacje: środa 9:15-10:00
Publikacje: [pdf]
Zainteresowania zawodowe: nowoczesne techniki separacyjne, czystsze technologie, stosowana fizykochemia, powierzchni, zagospodarowanie odpadów
Hobby: żeglarstwo, archeologia, kultura starożytna