Project FOTOKATAL

Project title:

New photocatalysts for environmentally friendly recycling of water in the production of hydrocarbons

Head of the Project:

dr inż. Anna Zielińska-Jurek

Politechnika Gdańska
Katedra Technologii Chemicznej
ul.Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 347 23 52
e-mail: annjurek@pg.gda.pl

Aim of the Project:

The aim of the project is development and improvement of photocatalytic water treatment technology using a new generation photocatalysts highly active under visible light irradiation. The specific objectives of the project are: characterization of novel and efficient visible light driven photocatalysts (nanoparticles morphology, size and shape, crystal structure, chemical and phase composition and optical, photocatalytic properties), bench scale experiments and photoreactor installation for wastewater treatment.

Celem projektu jest opracowanie fotokatalizatorów nowej generacji o wysokiej aktywności w zakresie światła widzialnego i ich zastosowanie do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód technologicznych po wydobyciu węglowodorów w oparciu o zaprojektowany innowacyjny system fotokatalityczny. Fotokatalizatory powinny charakteryzować się wysoką aktywnością, stabilnością oraz powinny być aktywowane za pomocą tanich źródeł promieniowania o niskiej mocy. To pozwoli na budowę efektywnych oraz relatywnie tanich systemów do degradacji zanieczyszczeń organicznych. Zastosowanie efektywnej i innowacyjnej technologii oczyszczanie płynu powrotnego pozwoli na zmniejszenie zużycia wody, jak również przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska (wód powierzchniowych i podziemnych).

Projekt realizowany w ramach funduszu małych grantów
Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Results obtained within the project were described in the master thesis/PhD thesis, published in scientific journal and presented at the scientific conferences listed below:

Publications:

 1. A. Zielińska-Jurek, Z. Wei, I. Wysocka, P. Szweda, E. Kowalska, The effect of nanoparticles size on photocatalytic and antimicrobial properties of Ag-Pt/TiO2 photocatalysts, Applied Surface Science 353 (2015) 317–325
 2. A. Zielińska-Jurek, I. Wysocka, M. Janczarek, W. Stampor, J. Hupka, Preparation and characterization of Pt/N-TiO2 photocatalysts and their application in degradation of recalcitrant chemicals from flow back water, Separation and Purification Technology 156 (2015) 369-378
 3. A. Zielińska-Jurek, Z. Bielan, I. Wysocka, J. Strychalska, M. Janczarek, T. Klimczuk, Magnetic semiconductor photocatalysts for the degradation of recalcitrant chemicals from flow back water, Journal of Environmental Management 195 (2017) 157-165
 4. A. Zielińska-Jurek, M. Klein, J. Hupka, Enhanced visible light photocatalytic activity of Pt/I-TiO2 in a slurry system and supported on glass packing, Separation and Purification Technology 189 (2017) 246–252

Conference communications:

 1. A. Zielińska-Jurek, Surface modification of TiO2 photocatalyst  for environmental applications, Mineral Engineering Conference 2014, Istebna, Poland
 2. A. Zielińska-Jurek, Significant enhancement of photocatalytic activity over Pt-TiO2 photocatalysts for phenol degradation, „Interfacial Phenomena in Theory and Practice”, V Scientific Workshop at Holiday Camp „Sudomie” 22 - 27 June 2014
 3. A.Zielińska-Jurek, M. Janczarek, B. Ohtani, Enhanced Photocatalytic Activity for TiO2-based Nanostructures. The Effect of Nanoparticles Size and Shape, 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis SPEA8, Saloniki, Greece, 25-28 June 2014
 4. M. Janczarek, A. Zielińska-Jurek, I. Markowska, J. Hupka, Transparent Thin Films of Cu-TiO2 with Visible Light Photocatalytic Activity, 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis SPEA8, Saloniki, Greece, 25-28 June 2014
 5. A. Zielińska-Jurek, Pt-modified TiO2 photocatalysts for removal of hydrocarbons from water, Mineral Engineering Conference 2015, Szczawnica, Poland
 6. A. Zielińska-Jurek, Z. Wei, I. Wysocka, P. Szweda, E. Kowalska, The effect of nanoparticles size on photocatalytic and antimicrobial properties of TiO2 loaded with monometallic (Ag or Pt) and bimetallic (Ag-Pt) nanoparticles, 3rd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air Soil and Surfaces, 01-04 September 2015, Gdansk, Poland
 7. A. Zielińska-Jurek, Z. Bielan, J. Strychalska, I. Wysocka, J. Hupka, Fe3O4@SiO2/TiO2 photocatalysts for the degradation of recalcitrant chemicals from flow back water, Fourth European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 21-24 October 2015, Athens, Greece
 8. A.Zielińska-Jurek, J. Hupka, Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity of Pt/I-TiO2
  and Pt/ I,C-doped TiO2 nanoparticles, 9th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA-9), 13-17 June 2016, Strasbourg, France
 9. Z. Bielan, A. Zielińska-Jurek, J. Hupka, I-TiO2 and Fe3O4/I-TiO2 photocatalysts and their environmental applications, 13th Pannonian International Symposium on Catalysis, 19-23 September 2016, Siófok, Hungary
 10. I. Wysocka, A. Zielinska-Jurek, TiO2- mediated photocatalysis for recycling of flow back water, 13th Pannonian International Symposium on Catalysis, 19-23 September 2016, Siófok, Hungary

Master thesis:

 1. Izabela Wysocka “Environmentally friendly recycling of water in the production of hydrocarbons using advanced oxidation techniques”
 2. Edyta Szczerbiak “Preparation and characterization of photocatalysts Pt/I-TiO2, Pt-TiO2, I-TiO2 with highly developed surface area”
 3. Marek Kowalczuk “Photocatalytic properties of TiO2 nanotubes obtained by anodization”
 4. Karolina Jędrzejewska “Preparation and characterization of photocatalysts TiO2 with highly developed surface area”