Kierownik Katedry Technologii Chemicznej
prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Adres:
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel/fax: +48 58 347 20 65
e-mail: ktch@pg.gda.pl
NIP: 584-020-35-93

INFORMACJE
 
Informacje o aktualnie prowadzonych projektach:
Interreg South Baltic: Baltgas
Interreg South Baltic: RBR
Interreg South Baltic: Urban Baltic Industrial Symbiosis
Oferty pracy w projektach
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym - specjalność Systemy ochrony środowiska dla TOŚ
na studiach inżynierskich (I stopnia)
na studiach magisterskich (II stopnia)