Kierownik Katedry Technologii Chemicznej
prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Adres:
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel/fax: +48 58 347 20 65
e-mail: ktch@pg.gda.pl
NIP: 584-020-35-93

INFORMACJE
Politechnika Gdańska organizuje 22 czerwca br. Konferencję Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych , podsumowującą obszar badawczy 3B nt. „ Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków (EKOŁUPKI)” Projektu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy. Aspekty środowiskowe stanowią jedno z kluczowych zagadnień, które są związane z programem poszukiwań i wydobycia gazu z formacji łupkowych. Projekt realizowany jest w konsorcjum uczelni i instytutu badawczego Politechnika Gdańska >>>
Program Konferencji znajduje się tutaj.
Informacje o aktualnie prowadzonych projektach:
Interreg South Baltic: Baltgas
Interreg South Baltic: RBR
Interreg South Baltic: Urban Baltic Industrial Symbiosis
Oferty pracy w projektach
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym - specjalność Systemy ochrony środowiska dla TOŚ
na studiach inżynierskich (I stopnia)
na studiach magisterskich (II stopnia)