• Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego pn. Jednostka badawczo-szkoleniowa s/y Photon, Jan Hupka MNiSzW 31.07.2017-31.12.2018.