• Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO 2 w procesie hydrotermalnej syntezy, Justyna Łuczak, NCN, konkurs Sonata 8, Nr umowy UMO-2014/15/D/ST5/02747, 11.10.2015 - 11.10.2018.
  • Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych oraz fotokatalitycznych nanokompozytów TiO 2 opartych na ferrytach spinelowych i heksagonalnych do utleniania zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej, Anna Zielińska-Jurek NCN 18.07.2017-17.07.2019.