• Wpływ i rozwój procesu fermentacji metanowej oraz utylizacji pofermentu ograniczających oddziaływanie na środowisko w oparciu o realizowaną instalację mikrobiogazowni rolniczej w Lubaniu, Robert Aranowski WFOŚiGW w Gdańsku (lider IMP w Gdańsku), 2015.07.01-2017.06.30.