• Opracowanie specjalistycznych opinii dla inwestycji realizowanych w Grupie Lotos S.A. Jan Hupka, Grupa Lotos S.A. 1.03.2015-31.12.2018.